Nabídka volných pracovních míst>>

O SPOLEČNOSTI

Již od roku 1991 působíme jako distributoři a dodavatelé zdravotnických prostředků in vitro diagnostiky významných světových výrobců.

Přehled obchodních partnerů>>

Máme mnohaletou tradici a zkušenosti v zajišťování dodávek přístrojů a diagnostických a kontrolních materiálů s kompletní podporou a servisem.

Pracujeme dle normy ISO 9001:2008>>

Prohlášení o politice jakosti společnosti "APR"spol. s r.o.

Cílem naší společnosti je uspokojovat potřeby zákazníků zejména vysokou kvalitou produktů v oblasti naší činnosti a souvisejících služeb, především vysoce kvalitním servisem všech dodaných zařízení. Tím zajistit dlouhodobé jistoty jak pro naše zákazníky, tak i pro vlastní zaměstnance.

Jsme proto přesvědčeni, že jedním z prostředků, jak tohoto cíle dosahovat je zajišťovat procesy podle systému jakosti zavedeného, udržovaného a neustále zlepšovaného v souladu s požadavky aktualizovaných norem řady ISO 9000.

Vedení a všichni zaměstnanci společnosti APR se zavazují přispívat k naplňování politiky jakosti a nést odpovědnost za činnosti popsané v příručce jakosti tak, aby jakost našich produktů a služeb vždy splňovala požadavky relevantních, obecně platných norem a předpisů.

Jsme si vědomi hlavního úkolu, ke kterému všechny naše kroky směřují - trvalému plnění požadavků zákazníka; odpovědnost za jakost produktů je samozřejmou součástí každodenní činnosti pracovníků na všech úrovních a pozicích.

Rozhodujícím úkolem vedení společnosti a všech jejich pracovníků pro dosažení tohoto cíle je péče o jakost a její trvalé zlepšování.

Politika jakosti společnosti APR definuje vizi, jak naplnit stanovené cíle a dodat zákazníkovi produkt co nejvyšší jakosti k jeho nejefektivnějšímu využití.

Tyto základní požadavky jsou rozvinuty do následujících kritérií:

  • Politika jakosti každodenně ovlivňuje práci zaměstnanců společnosti a přispívá tím k dodržování zavedené úrovně systému jakosti a motivuje zaměstnance k neustálému zlepšování a zdokonalování.

  • Řízení jakosti je realizováno tak, že pracovníci společnosti jsou včas seznamováni s úkoly, eventuelně krátkodobými cíli v systému jakosti, čímž je naplňována politika jakosti společnosti APR.

  • Vedení společnosti reaguje na veškeré nesrovnalosti a problémy vznikající v systému jakosti vyhledáním optimálního způsobu řešení na pravidelných či mimořádných poradách nebo dle potřeby.

  • Při přezkoumání systému řízení jakosti je sledována efektivnost a kontinuitu přijímaných opatření tak, aby nedocházelo k častým změnám, jejichž efektivnost by nebylo možno ověřit v praktickém použití.

  • Nosným oborem naší činnosti jsou dodávky in vitro diagnostik a přístrojového vybavení v souladu s trendem automatizace v imunohematologii a alergologii.
Společnost je předním distributorem výrobků světových renomovaných dodavatelů zejména firem: IMMUCOR, HITACHI, OMEGA, EUROCELL.

 

Za vedení společnosti

Ing. Vladimír Kočnar , jednatel společnosti.