Alergologie

                            

Panelový test OPTIGEN® pro vyšetření specifických IgE

 

In vitro panelový test OPTIGEN® pro vyšetření specifických IgE napomáhá klinickým lékařům včasné a rychlé diagnostice senzibilizace proti specifickým alergenům.

Výsledky in vitro panelového testu Optigen jsou přesné, spolehlivé a snadno reprodukovatelné a korelují s kožními testy i s jednotlivými vyšetřovacími systémy prokazujícími specifické IgE.

Kliničtí lékaři obdrží dle skladby jednotlivých Optigen panelů výsledky od 20 do 36 specifických IgE z minimálního množství séra.

Výjimečnost Optigenu spočívá v minimální spotřebě séra a zaručení včasné diagnostiky senzibilizace IgE. V neposlední řadě značně snižuje ekonomické náklady na vyšetření jednotlivých alergenů.
Součástí každého panelu jsou pozitivní a negativní kontroly, které zaručují správný laboratorní postup.

K dispozici je několik variant Optigen panelů:

20-alergenové: Universální, Inhalační, Potravinový a Atopy panel. Každý z nich obsahuje 20 alergenů + kontroly. Některé specifické IgE jsou i ve formě rekombinantních alergenů. 

30-alergenové: Inhalační, Potravinový, Mix panel. Každý z nich obsahuje 30 alergenů + kontroly. Některé specifické IgE  jsou i ve formě rekombinantních alergenů. 
 

Skladba panelů OPTIGEN 20 
Skladba panelů OPTIGEN 30 

 

Firma Minaris Medical America má ve svém portfoliu i 36-alergenové panely a další varianty 20-alergenových a 30-alergenových panelů. Pro více informací o jejich dostupnosti, prosím, kontaktujte našeho produktového specialistu.

Optigen je velice jednoduchá, tříkroková metoda s výsledky týž den, která vyžaduje minimální laboratorní zkušenosti. Poskytuje tzv. „walk-away“ čas, jež umožňuje pracovníkům laboratoře věnovat se dalším pracovním povinnostem.

ILUSTROVANÝ PROTOKOL OPTIGEN 

 

Firma Minaris Medical America přichází s novým plně automatickým přístrojem AP3600.

Zkouška vyskakovací okno