Genesig Easy DNA/RNA extrakční kit

Genesig Easy DNA/RNA extrakční kit umožňuje snadnou a rychlou izolaci nukleových kyselin. Po lýzi buněk, která vede k uvolnění nukleových kyselin, se do reakční zkumavky přidají drobné magnetické částice, které se naváží na DNA/RNA.  Po umístění zkumavky do magnetického stojánku Genesig jsou částice přitaženy ke straně zkumavky, což usnadňuje odstranění nežádoucího supernatantu pipetou.  Poté se provede řada jednoduchých promývacích kroků, než se DNA/RNA smyje z kuliček zpět do roztoku a je připravena k analýze pomocí qPCR.

Katalogové číslo: genesigEasy – EK                              Souprava je určena pro 50 extrakcí.

Další informace u produktových specialistů.

Webové stránky určeny pouze odborníkům

Webové stránky "APR" spol. s r.o. jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.
Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro nebo zdravotní služby poskytovat. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
  • odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené pro odborníky