Potenciátory Reakce

 

0002327

Bovine Albumin 22% (hovězí albumin)

10 x 10 ml 2 roky

0705010

Gamma PeG (v modifikovaném roztoku o nízké iontové síle)

10 x 10 ml

2 roky

0004110

Bromelin (200 tests)  (bromelinový roztok)

10 ml

3 měsíce

0007056

GammaZyme-F (Ficin Solution)  (roztok ficinu)                              dodávky pravidelně á 8 týdnů

10 ml

3 měsíce

0007058 GammaZyme-B (roztok bromelinu) 10 ml 1 rok

0057292

FDP (Freeze Dried Papain)  (lyofilizovaný papain)

10 x 2 ml

1 rok

Zkouška vyskakovací okno