Potenciátory Reakce

 

0002327

Bovine Albumin 22% (hovězí albumin)

10 x 10 ml 18-24 měsíců

0705010

Gamma PeG (v modifikovaném roztoku o nízké iontové síle)

10 x 10 ml

18-24 měsíců

0007056

GammaZyme-F (Ficin Solution)  (roztok ficinu)                              dodávky pravidelně á 8 týdnů

10 ml

3 měsíce

0007058 GammaZyme-B (roztok bromelinu) 10 ml 6-12 měsíců

0057292

FDP (Freeze Dried Papain)  (lyofilizovaný papain)

10 x 2 ml

1 rok

Webové stránky určeny pouze odborníkům

Webové stránky "APR" spol. s r.o. jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.
Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro nebo zdravotní služby poskytovat. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
  • odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené pro odborníky