Capture-P

Capture-P® - test k detekci IgG protilátek proti trombocytům a test kompatibility trombocytů.

Testy Capture-P umožňují laboratoři testy kompatibility trombocytů se stejnou metodikou, která se používá při screeningu protilátek červených krvinek.

Capture-P® Ready-Screen®: Detekuje protilátky specifické pro destičky a HLA. Testovací jamky jsou potaženy trombocyty od 13 různých dárců.

Capture-P: Používá se pro křížové testy krevních destiček. Testovací jamky jsou potaženy specifickými trombocyty.

Kat. číslo Výrobek Balení
0066246
0066251
Capture-P® Plate
Detekce protilátek IgG pomocí imobilizovaných trombocytů
96 testů
480 testů
0066274 Capture-P® Ready-Screen® Plate
Detekce specifických protilátek trombocytů HPA a HLA
6 testů
0066240 Capture-P® Ready Indicator Cells
suspenze erytrocytů s navázanými anti-lidských IgG protilátek
11,5 ml
0006419
0006420
Capture® LISS
roztok s nízkou iontovou sílou
11,5 ml
10 x 11,5 ml
0066248 Capture-P® Control Set (Weak positive/Negative) 2 x 3 ml
0005035 Capture-P® Wash and Storage Solution
K přípravě a uchování trombocytů
1000 ml
0005070 pHix
fosfátový pufr 100 x koncentr. pro nastavení pH fyziologického roztoku, vhodný pro detekci protilátek metodou Capture
6 x 200 ml

 

Zkouška vyskakovací okno