Capture-P

Capture-P® - test k detekci IgG protilátek proti trombocytům a test kompatibility trombocytů.

Testy Capture-P umožňují laboratoři testy kompatibility trombocytů se stejnou metodikou, která se používá při screeningu protilátek červených krvinek.

Capture-P® Ready-Screen®: Detekuje protilátky specifické pro destičky a HLA. Testovací jamky jsou potaženy trombocyty od 13 různých dárců.

Capture-P: Používá se pro křížové testy krevních destiček. Testovací jamky jsou potaženy specifickými trombocyty.

Kat. číslo Výrobek Balení
0066246
0066251
Capture-P® Plate
Detekce protilátek IgG pomocí imobilizovaných trombocytů
96 testů
480 testů
0066274 Capture-P® Ready-Screen® Plate
Detekce specifických protilátek trombocytů HPA a HLA
6 testů
0066240 Capture-P® Ready Indicator Cells
suspenze erytrocytů s navázanými anti-lidských IgG protilátek
11,5 ml
0006420 Capture® LISS
roztok s nízkou iontovou sílou
10 x 11,5 ml
0066248 Capture-P® Control Set (Weak positive/Negative) 2 x 3 ml
0005035 Capture-P® Wash and Storage Solution
K přípravě a uchování trombocytů
1000 ml
0005070 pHix
fosfátový pufr 100 x koncentr. pro nastavení pH fyziologického roztoku, vhodný pro detekci protilátek metodou Capture
6 x 200 ml

 

Webové stránky určeny pouze odborníkům

Webové stránky "APR" spol. s r.o. jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.
Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro nebo zdravotní služby poskytovat. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
  • odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené pro odborníky