Diagnostika pro AB0 systém

 

Monoklonální

 

 

5170012

NOVACLONE Anti-A, IgM (klon A98)

10 ml

2 roky

5170022

NOVACLONE Anti-A, IgM (klon A98)

10 x 10 ml

2 roky

5175012

NOVACLONE Anti-B, IgM (klon B84, B97)

10 ml

2 roky

5175022

NOVACLONE Anti-B, IgM (klon B84, B97)

10 x 10 ml

2 roky

 

5185012

 

NOVACLONE Anti A,B, IgM (klon A98, B84, B97, AB125 )       

 

10 ml

 

2 roky

5185022

NOVACLONE Anti A,B, IgM (klon A98, B84, B97, AB125)

10 x 10 ml

2 roky

 

 

 

 

0009525

immuClone Anti-H, IgM (klon 1093-4 C 11)

5 ml

2 roky

 

Lektiny

 

 

0005405

Anti-A(1) (Lectin)

5 ml

2 roky

0005505

Anti-H (Lectin)

5 ml

2 roky

0005602     

 

 

 

Anti-A hel  - difereciace podskupin A(2), A(2)B a A(3), A(3)B

2 ml

2 roky

 

 

 

Webové stránky určeny pouze odborníkům

Webové stránky "APR" spol. s r.o. jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.
Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro nebo zdravotní služby poskytovat. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
  • odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené pro odborníky