Capture-R

IgG specifická detekce protilátek proti červeným krvinkám, identifikace a křížové testy. Technologie Capture-R® Ready-Screen® se používá k detekci neočekávaných IgG protilátek proti červeným krvinkám ručními, poloautomatickými nebo plně automatizovanými zkušebními metodami. Śiroký sortiment screeningů Capture-R protilátek proti červeným buňkám a identifikační testy poskytují flexibilitu a standardizaci pro vyšetření před transfuzí.

Capture-R® je test k detekci a identifikaci nepravidelných, klinicky významných IgG protilátek proti erytrocytárním antigenům. Tato metoda je založena na modifikaci Coombsova testu.

Kat. číslo Výrobek Balení
     
0066203
0066213
Capture-R® Ready-Screen® (Pooled Cells, Cw )
detekce protilátek IgG pomocí  imobilizovaných erytrocytů od 2 dárců (1 jamka pro1  vzorek) 
96 testů
480 testů
0066804
0066814
Capture-R® Ready-Screen® (3) (Cw, Kp(a))
detekce protilátek IgG pomocí 3 typů imobilizovaných erytrocytů
24 testů
120 testů
0066204
0066214
Capture-R® Ready-ID® Plate
identifikace protilátek IgG pomocí 14 typů imobilizovaných erytrocytů
6 testů
30 testů
0006454
0006455
Capture-R® Ready-ID® Extend I Plate
identifikace protilátek IgG pomocí 14 typů imobilizovaných D positivních erytrocytů 
6 testů
30 testů
0006456
0006457
Capture-R® Ready-ID® Extend II Plate
identifikace protilátek IgG pomocí 14 typů D negativních  imobilizovaných erytrocytů 
6 testů
30 testů
0006446 Capture-R® Select Plate
k imobilizaci lidských erytrocytů – test kompatibility, PAT, Autokontrola, Dweak
480 testů
0006427
0006428
Capture-R® Ready Indicator Cells
suspenze erytrocytů s navázanými anti-lidských IgG protilátkami
11,5 ml
10x11,5 ml
0006420 Capture® LISS
roztok s nízkou iontovou sílou
10x11,5 ml
0066245 Capture-R® Control Set (Weak positive/Negative) 2 x 5 ml
0005070 pHix
fosfátový pufr 100 x koncentr. pro nastavení pH fyziologického roztoku, vhodný pro detekci protilátek metodou Capture
2 x 200 ml

Webové stránky určeny pouze odborníkům

Webové stránky "APR" spol. s r.o. jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.
Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro nebo zdravotní služby poskytovat. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
  • odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené pro odborníky