Capture-R

IgG specifická detekce protilátek proti červeným krvinkám, identifikace a křížové testy. Technologie Capture-R® Ready-Screen® se používá k detekci neočekávaných IgG protilátek proti červeným krvinkám ručními, poloautomatickými nebo plně automatizovanými zkušebními metodami. Śiroký sortiment screeningů Capture-R protilátek proti červeným buňkám a identifikační testy poskytují flexibilitu a standardizaci pro vyšetření před transfuzí.

Capture-R® je test k detekci a identifikaci nepravidelných, klinicky významných IgG protilátek proti erytrocytárním antigenům. Tato metoda je založena na modifikaci Coombsova testu.

Kat. číslo Výrobek Balení
     
0066203
0066213
Capture-R® Ready-Screen® (Pooled Cells, Cw )
detekce protilátek IgG pomocí  imobilizovaných erytrocytů od 2 dárců (1 jamka pro1  vzorek) 
96 testů
480 testů
0066202
0066212
Capture-R® Ready-Screen® (I a II) Cw
detekce protilátek IgG pomocí 2 typů imobilizovaných erytrocytů
96 testů
480 testů
0066804
0066814
Capture-R® Ready-Screen® (3) (Cw, Kp(a))
detekce protilátek IgG pomocí 3 typů imobilizovaných erytrocytů
24 testů
120 testů
0066802
0066812
Capture-R® Ready-Screen® (4) (Cw, Kp(a))
detekce protilátek IgG pomocí 4 typů imobilizovaných erytrocytů
24 testů
120 testů
0066204
0066214
Capture-R® Ready-ID® Plate
identifikace protilátek IgG pomocí 14 typů imobilizovaných erytrocytů
6 testů
30 testů
0006454
0006455
Capture-R® Ready-ID® Extend I Plate
identifikace protilátek IgG pomocí 14 typů imobilizovaných D positivních erytrocytů 
6 testů
30 testů
0006456
0006457
Capture-R® Ready-ID® Extend II Plate
identifikace protilátek IgG pomocí 14 typů D negativních  imobilizovaných erytrocytů 
6 testů
30 testů
0006446 Capture-R® Select Plate
k imobilizaci lidských erytrocytů – test kompatibility, PAT, Autokontrola, Dweak
480 testů
0006427
0006428
Capture-R® Ready Indicator Cells
suspenze erytrocytů s navázanými anti-lidských IgG protilátkami
11,5 ml
10x11,5 ml
0006419
0006420
Capture® LISS
roztok s nízkou iontovou sílou
11,5 ml
10x11,5 ml
0066245 Capture-R® Control Set (Weak positive/Negative) 2 x 5 ml
0005070 pHix
fosfátový pufr 100 x koncentr. pro nastavení pH fyziologického roztoku, vhodný pro detekci protilátek metodou Capture
2 x 200 ml

Zkouška vyskakovací okno