LIFECODES ATS-13 Activity Assay

LIFECODES ATS-13 Activity Assay

Kat. číslo

Název produktu

Balení

ATS-13

LIFECODES ATS-13 Activity Assay

40 testů

Fluorimetrická metoda. Kvantitativní stanovení proteázové aktivity ADAMTS-13.

LIFECODES ATS-13 metoda je kvantitativní metoda, která měří enzymovou aktivitu ADAMTS-13 pomocí FRET technologie. ADAMTS-13 je proteáza, která je zodpovědná za štěpení von Willebrandova faktoru. Snížená nebo žádná aktivita enzymu ADAMTS-13 vede k tvorbě velkých vWF fragmentů. Protilátky zaměřené proti ADAMTS-13 také způsobují snížení aktivity ADAMTS-13.

Webové stránky určeny pouze odborníkům

Webové stránky "APR" spol. s r.o. jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.
Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro nebo zdravotní služby poskytovat. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
  • odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené pro odborníky