Real-time PCR (qPCR)

Polymerázová řetězová reakce (PCR) patří k základním metodám v oblasti molekulární biologie. Umožňuje v krátkém čase namnožit (amplifikovat) velké množství DNA. Pokročilejší Real-time PCR (qPCR) navíc umožňuje kvantifikovat a analyzovat výsledky jednotlivých cyklů PCR v „reálném čase“, a to díky fluorescenčním sondám.

V oblasti molekulární biologie spolupracujeme od roku 2022 s britskou společností Novacyt, která se zaměřuje na diagnostiku patogenů pomocí real-time PCR.

Nabízíme komplexní řešení pro stanovení patogenů, a to v oblasti humánní, veterinární, vodohospodářství, potravinářství a zemědělství.

 

                   

 

Webové stránky určeny pouze odborníkům

Webové stránky "APR" spol. s r.o. jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.
Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro nebo zdravotní služby poskytovat. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
  • odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené pro odborníky