Imunogenetika

          V oblasti transplantační medicíny spolupracujeme od roku 2014 se společností Immucor, která v současné době dodává širokou paletu souprav pro typizaci HLA antigenů a stanovení HLA protilátek - od Terasakiho destiček, přes ELISA testy a testy založené na technologii Luminex®, až po stanovení na bázi sekvenování nové generace (NGS).

 

 

          Naši nabídku v rámci orgánových transplantací doplňuje diagnostický nástroj kSORT (kidney solid organ response test) - jedná se o neinvazivní test založený na analýze genové exprese, přičemž požadovaným materiálem k analýze je plná krev. Cílem je stanovení indexu imunologického rizika u pacientů po transplantaci ledvin.

Přehledné informace o této metodě predikce rejekce najdete v těchto publikacích:

                         

Webové stránky určeny pouze odborníkům

Webové stránky "APR" spol. s r.o. jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.
Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro nebo zdravotní služby poskytovat. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
  • odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené pro odborníky