Imunogenetika

          V oblasti transplantační medicíny spolupracujeme od roku 2014 se společností Immucor, která v současné době dodává širokou paletu souprav pro typizaci HLA antigenů a stanovení HLA protilátek - od Terasakiho destiček, přes ELISA testy a testy založené na technologii Luminex®, až po stanovení na bázi sekvenování nové generace (NGS).

 

 

          Naši nabídku v rámci orgánových transplantací doplňuje diagnostický nástroj kSORT (kidney solid organ response test) - jedná se o neinvazivní test založený na analýze genové exprese, přičemž požadovaným materiálem k analýze je plná krev. Cílem je stanovení indexu imunologického rizika u pacientů po transplantaci ledvin.

Přehledné informace o této metodě predikce rejekce najdete v těchto publikacích:

                         

Zkouška vyskakovací okno