Rapid testy pro psy

 
 
Rychlé Imunochromatografické testy proveditelné pouze v jenom kroku
Přesné Vysoká citlivost a výborná korelace s jinými testovacími metodami
Jednoduché Pouze jeden krok po odběru vzorků
Spolehlivé Spolehlivý výsledek do 10 minut umožní okamžité opatření - očkování/karanténa
Ekonomické 10 testů v soupravě
 
Dlouhá doba exspirace 24 měsíců.
Možnost skladování v širokém rozsahu teplot od +2°C do +30°C šetří místo v lednici.
 

Kompletní katolog Petscreen® Rapid Testů pro psy a kočky ke stažení zde.

Nabídka Single Rapid Testů pro psy
Canine Giardia Ag (Giardóza)
Canine E. canis Ab (Ehrlichióza)
Canine Distemper Ag (Psinka)
Canine Parvovirus Ag (Parvoviróza)
Canine Brucellosis Ab (Brucelóza)
Canine Rabies Ag (Vzteklina)
Canine Coronavirus Ag (CCV) (Koronaviróza)
Canine Lyme Ab (Lymeská nemoc)
Canine Adenovirus Ag (CAV) (Hepatitida psů)
Canine Leishmania Ab (Leishmanióza)
Canine Heartworm Ag (CHW) (Dirofilarióza)
Canine Leptospira IgM (Leptospiróza)
Canine Rotavirus Ag (Střevní chřipka)
 
Nabídka Kombinovaných Rapid Testů pro psy
Canine CPV/CCV Ag Combo (Parvoviróza a koronaviróza)
Canine CPV/CDV Ag Combo (Parvoviróza a psinka)
 

Canine Giardia Ag (Giardóza)
Petscreen® Giardia Ag je kvalitativní test pro detekci antigenu Giardia ve stolici zvířat.
 
Katalogové
číslo
Název Vzorek Detekční
limit
Sensitivita Specificita
GDX01-1 Canine Giardia Ag Stolice 120 cyst/100ul stolice 100% vs komerční souprava 100% vs komerční souprava
 
 
Canine E. canis Ab (Ehrlichióza)
Petscreen® E. canis Ab je test na detekci protilátek proti Ehrlichia canis v plné krvi, plazmě a séru.
 
Katalogové
číslo
Název Vzorek Detekční
limit
Sensitivita Specificita
GDX02-1 Canine E. canis Ab PK/P/S --- 92% vs IFA (nepřímá fluorescence) 97% vs IFA (nepřímá fluorescence)

 

Canine Distemper Ag (Psinka)
Petscreen® Distemper Ag je test na detekci antigenu viru psinky v sekretech očí a výtoku z nosu.
 
Katalogové
číslo
Název Vzorek Detekční
limit
Sensitivita Specificita
GDX03-1 Canine Distemper Ag (CDV) Sekret z očí/nosu 102.8TCI50/ml 100% vs RT-PCR 98,7% vs RT-PCR

 

Canine Parvovirus Ag (Parvoviróza)
Petscreen® Parvovirus Ag (CPV) je tet na detekci antigenu Parvovirus ve stolici.
 
Katalogové
číslo
Název Vzorek Detekční
limit
Sensitivita Specificita
GDX04-1 Canine Parvovirus Ag (CPV) Stolice 0.5 HAU 100% vs HA (hemaglutinace) 99% vs HA (hemaglutinace)

 

Canine Brucellosis Ab (Brucelóza)
Petscreen® Canine Brucellosis Ab je test na detekci protilátek proti Brucella canis v plné krvi, plazmě a séru.
 
Katalogové
číslo
Název Vzorek Detekční
limit
Sensitivita Specificita
GDX05-1 Canine Brucellosis Ab PK/P/S --- 93% vs RSAT (rychlý sérový aglutinační test) 99% vs  RSAT (rychlý sérový aglutinační test)

 

Canine Rabies Ag (Vzteklina)
Petscreen® Canine Rabies Ag je test na detekci antigenu vztekliny ve slinách a mozkovém homogenátu.
 
Katalogové
číslo
Název Vzorek Detekční
limit
Sensitivita Specificita
GDX06-1 Canine Rabies Ag Sliny/10% mozkový homogenát 1017 LD50/0.03ml 94% vs RT-PCR 100% vs RT-PCR

 

Canine Coronavirus Ag (CCV) (Koronaviróza)
Petscreen® Coronavirus Ag (CCV) je test na detekci antigenu Coronavirus ve stolici.
 
Katalogové
číslo
Název Vzorek Detekční
limit
Sensitivita Specificita
GDX07-1 Canine Coronavirus Ag Stolice 6.61 x 103 TCID 50/ml 94% vs RT-PCR 96,8% vs RT-PCR

 

Canine Lyme Ab (Lymeská nemoc)
Petscreen® Canine Lyme Ab je test na detekci protilátek proti lymeské nemoci v plné krvi, plazmě a séru.
 
Katalogové
číslo
Název Vzorek Detekční
limit
Sensitivita Specificita
GDX08-1 Canine Lyme Ab PK/P/S --- 93% vs ELISA 99,3% vs ELISA
 
 
Canine Adenovirus Ag (CAV) (Hepatitida psů)
Petscreen® Canine Adenovirus Ag (CAV) je test na detekci antigenu adenoviru v plné krvi, nosní tekutině a stolici.
 
Katalogové
číslo
Název Vzorek Detekční
limit
Sensitivita Specificita
GDX09-1 Canine Adenovirus Ag PK/Nosní sekret/stolice 0.20 ng/ul 93,6% vs PCR 94,5% vs PCR

 

Canine Leishmania Ab (Leishmanióza)
Petscreen® Canine Leishmania Ab je test na detekci protilátek Leishmania v plné krvi, plazmě a séru.
 
Katalogové
číslo
Název Vzorek Detekční
limit
Sensitivita Specificita
GDX10-1 Canine Leishmania Ab PK/P/S --- 96% vs IFA (nepřímá fluorescence) 98% vs IFA (nepřímá fluorescence)

 

Canine Heartworm Ag (CHW) (Dirofilarióza)
Petscreen® Canine Heartworm Ag (CHW) je test na detekci antigenu Dirofilaria v plné krvi, plazmě a séru.
 
Katalogové
číslo
Název Vzorek Detekční
limit
Sensitivita Specificita
GDX11-1 Caniine Heartworm Ag (CHW) PK/P/S 5ng/ml 93% vs nekropsie 100% vs ELISA

 

Canine Leptospira IgM (Leptospiróza)
Petscreen® Canine Leptospira IgM je test na detekci protilátek IgM proti Leptospira v plné krvi, plazmě a séru.
 
Katalogové
číslo
Název Vzorek Detekční
limit
Sensitivita Specificita
GDX12-1 Canine Leptospira IgM PK/P/S --- 92% vs kultivace 94% vs kultivace

 

Canine Rotavirus Ag (Střevní chřipka)
Petscreen® Canine Rotavirus Ag je test na detekci rotavirového antigenu ve stolici.
 
Katalogové
číslo
Název Vzorek Detekční
limit
Sensitivita Specificita
GDX13-1 Canine Rota Ag Stolice 103.5TCID50/ml 99% vs RT-PCR 98,6% vs RT-PCR

 

Canine CPV/CCV Ag Combo (Parvoviróza a koronaviróza)
Petscreen® Canine CPV/CCV Ag je kombinovaný test pro detekci antigenů Parvovirus a Coronavirus ve stolici.
 
Katalogové
číslo
Název Vzorek Detekční
limit
Sensitivita Specificita
GDX14-1 CPV Stolice 0.5 HAU 100% vs HA (hemaglutinace) 99% vs HA (hemaglutinace)
CCV Stolice 6.61 x 103 TCID 50/ml 94% vs PCR 96,8% vs PCR

 

Canine CPV/CDV Ag Combo (Parvoviróza a psinka)
Petscreen® Canine CPV/CDV Ag je kombinovaný test pro detekci antigenů Parvovirus a viru psinky ve stolici a nosních sekretech.
 
Katalogové
číslo
Název Vzorek Detekční
limit
Sensitivita Specificita
GDX15-1 CPV Stolice 0.5 HAU 100% vs HA (hemaglutinace) 99% vs HA (hemaglutinace)
CDV Sekret z očí/nosu 102.8TCID50/ml 100% vs RT-PCR 98,7% vs RT-PCR

 

Canine CPV/Giardia/CCV Ag Combo (Parvoviróza, Giardióza, Koronaviróza)
Petscreen® Canine CPV/CCV/Giardia Ag je kombinovaný test pro detekci antigenů Parvovirus, Giardia a Coronavirus ve stolici.
 
Katalogové
číslo
Název Vzorek Detekční
limit
Sensitivita Specificita
GDX16-1 CPV Stolice 0.5 HAU 100% vs HA (hemaglutinace) 99% vs HA (hemaglutinace)
Giardia Stolice 120 cyst/100ul stolice 100% vs komerční souprava 100% vs komerční souprava
CCV Stolice 6.61 x 103 TCID 50/ml 100% vs PCR 96,8% vs PCR

 

Canine CPV/CCV/Giarda/Rotavirus Ag Combo (Parvoviróza, Koronaviróza, Giardióza, střevní chřipka)
Petscreen® Canine CPV/CCV/Giarda/Rotavirus Ag je kombinovaný test pro detekci antigenů Parvovirus, Coronavirus, Giardia a Rotavirus ve stolici.
 
Katalogové
číslo
Název Vzorek Detekční
limit
Sensitivita Specificita
GDX17-1 CPV Stolice 0.5 HAU 100% vs HA (hemaglutinace) 99% vs HA (hemaglutinace)
CCV Stolice 6.61 x 103 TCID 50/ml 100% vs RT-PCR 96,8% vs PCR
Giardia Stolice 120 cyst/100ul stolice 100% vs komerční souprava 100% vs komerční souprava
Rota Stolice 103.5TCID50/ml 99% vs RT-PCR 98,6% vs RT-PCR

 

Canine Ehrlichia/CHW/Lyme/Anaplasma Ag Combo (Ehrlichióza, Dirofilarióza, Lymeská nemoc, Anaplazmóza)
Petscreen® Canine Ehrlichia/CHW/Lyme/Anaplasma Ag je kombinovaný test pro detekci antigenů Ehrlichia, Heartworm, Lyme a Anaplasma v plné krvi, plazmě a séru.
 
Katalogové
číslo
Název Vzorek Detekční
limit
Sensitivita Specificita
GDX18-1 Ehrlichia PK/P/S --- 92% vs IFA 97% vs IFA
CHW PK/P/S 5ng/ml 93% vs nekropsie 100% vs nekropsie
Lyme PK/P/S --- 93% vs ELISA 99,3% vs ELISA
Anaplasma PK/P/S --- 97,5% vs ELISA 93,6% vs ELISA

 

Canine Rota/Adeno/Giardia/CCV Ag Combo (Střevní chřipka, Adenoviróza, Giardióza, Koronaviróza)
Petscreen® Canine Rota/Adeno/Giardia/CCV Ag je kombinovaný test pro detekci antigenů Rotavirus, Adenovirus, Giardia a CCV ve stolici a nosních sekretech
 
Katalogové
číslo
Název Vzorek Detekční
limit
Sensitivita Specificita
GDX19-1 Rota Stolice 103.5TCID50/ml 99% vs RT-PCR 98,6% vs RT-PCR
Adeno Sekret z očí/nosu/stolice 0.20 ng/Ul 93,6% vs PCR 94,5% vs PCR
Giardia Stolice 120 cyst/100ul stolice 100% vs komerční souprava 100% vs komerční souprava
CCV Stolice 6.61 x 103 TCID 50/ml 100% vs RT-PCR 96,8% vs PCR

 

 

 

LEGENDA PK = plná krev, P = plasma, S = sérum

Webové stránky určeny pouze odborníkům

Webové stránky "APR" spol. s r.o. jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.
Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro nebo zdravotní služby poskytovat. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
  • odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené pro odborníky