Rapid testy pro skot a hospodářská zvířata

 
 
Rychlé Imunochromatografické testy proveditelné pouze v jenom kroku
Přesné Vysoká citlivost a výborná korelace s jinými testovacími metodami
Jednoduché Pouze jeden krok po odběru vzorků
Spolehlivé Spolehlivý výsledek do 10 minut umožní okamžité opatření - očkování/karanténa
Ekonomické 10 testů v soupravě při 1/2 combo testu a 5 testů při detekci 3/4 patogenů
 
Dlouhá doba exspirace 24 měsíců.
Možnost skladování v širokém rozsahu teplot od +2°C do +30°C šetří místo v lednici.
 

Kompletní katolog Herdscreen® Rapid Testů pro skot, hospodářská zvířata a drůbež ke stažení zde.

Nabídka Single Rapid Testů pro skot a hospodářská zvířata
FMD NSP Ab (Slinivka a kulhavka)
FMD NSP Ab (Prasata)
Bovine TB Ab (Bovinní tuberkulóza)
Brucellosis Ab (Brucelóza koz)
Brucellosis Ab (Brucelóza ovcí)
Brucellosis Ab (Brucelóza prasat)
Brucellois Ab (Bovinní brucelóza)
Bovine Anaplasma Ab (Bovinní anaplasmóza)
Rabies Ag (Vzteklina, bovinní)
Anthrax Ag
Bovine Rota Ag (Bovinní rotavirus)
 
Nabídka Kombinovaných Rapid Testů pro skot a hospodářská zvířata
Bovine Brucella/TB Combo (Bovinní brucelóza a tuberkulóza)
Bovine Brucella/TB/FMD Combo (Bovinní brucelóza/tuberkulóza/slintavka a kulhavka)
 

FMD NSP Ab (Slinivka a kulhavka)
Herdscreen® FMD NSP Ab je kvalitativní test pro detekci protilátek NSP 3 ABC v plné krvi, plazmě a séru skotu, ovcí, koz a prasat sloužící k diagnóze slintavky a kulhavky.
 
Katalogové
číslo
Název Vzorek Detekční
limit
Sensitivita Specificita
GDX51-2 FMD NSP Ab PK/P/S --- 95,4% vs ELISA 100% vs ELISA
 
FMD NSP Ab (Prasata)
Herdscreen® FMD NSP Ab (Swine) je kvalitativní test pro detekci protilátek NSP 3 ABC v plné krvi, plazmě a séru prasat sloužící k diagnóze slintavky a kulhavky.
 
Katalogové
číslo
Název Vzorek Detekční
limit
Sensitivita Specificita
GDX54-2 FMD NSP Ab (Swine) PK/P/S --- 95,4% vs ELISA 95,4% vs ELISA

 

Bovine TB Ab (Bovinní tuberkulóza)
Herdscreen® Bovine TB Ab je kvalitativní test pro detekci protilátek proti tuberkulóze v plné krvi, plazmě a séru skotu sloužící k diagnóze tuberkulózy.
 
Katalogové
číslo
Název Vzorek Detekční
limit
Sensitivita Specificita
GDX55-2 Bovine TB Ab PK/P/S ---

90,4% vs ELISA

93,9% vs ELISA

 

Bovine Brucella/TB Combo (Bovinní brucelóza a tuberkulóza)
Herdscreen® Bovine Brucella/TB Combo je kvalitativní kombinovaný test pro detekci protilátek proti B. abortus, B. melitensis a M. bovis v plné krvi, plazmě a séru skotu.
 
Katalogové
číslo
Název Vzorek Detekční
limit
Sensitivita Specificita
GDX57-2

Bovine Brucella/TB Combo

1) Brucella

2) TB        

1) PK/P/S

2) PK/P/S

1) 120 IU/ml

2) ---           

1) 94,8% vs ELISA

2) 90,4% vs ELISA

1) 99,1% vs ELISA

2) 93,9% vs ELISA

 

Brucellosis Ab (Brucelóza koz)
Herdscreen® Brucellosis Ab (Caprine) je kvalitativní test pro detekci protilátek proti B. abortus a B. melitensis v plné krvi, plazmě a séru koz.
 
Katalogové
číslo
Název Vzorek Detekční
limit
Sensitivita Specificita
GDX58-2 Brucellosis Ab (Caprine) PK/P/S --- 98% vs ELISA 95% vs ELISA

 

Brucellosis Ab (Brucelóza ovcí)
Herdscreen® Brucellosis Ab (Ovine) je test pro detekci protilátek proti B. abortus a B. melitensis v plné krvi, plazmě a séru ovcí.
 
Katalogové
číslo
Název Vzorek Detekční
limit
Sensitivita Specificita
GDX59-2 Brucellosis Ab (Ovine) PK/P/S --- 95% vs ELISA 100% vs ELISA

 

Brucellosis Ab (Brucelóza prasat)
Herdscreen® Brucellosis Ab (Swine) je kvalitativní test pro detekci protilátek proti B. abortus, B. melitensis a B.suis v plné krvi, plazmě a séru prasat.
 
Katalogové
číslo
Název Vzorek Detekční
limit
Sensitivita Specificita
GDX60-2 Brucellosis Ab (Swine) PK/P/S --- 95,5% vs ELISA 99% vs ELISA

 

Brucellois Ab (Bovinní brucelóza)
Herdscreen® Brucellosis Ab (Bovine) je kvalitativní test pro detekci protilátek proti B. abortus a B. melitensis v plné krvi, plazmě a séru skotu.
 
Katalogové
číslo
Název Vzorek Detekční
limit
Sensitivita Specificita
GDX61-2 Brucellosis Ab (Bovine) PK/P/S 120 IU/ml 94,8% vs ELISA 99,1% vs ELISA

 

Herdscreen® Bovine Anaplasma Ab je kvalitativní test pro detekci protilátek proti Anaplasmě v plné krvi, plazmě a séru skotu.
Katalogové
číslo
Název Vzorek Detekční
limit
Sensitivita Specificita
GDX62-2 Bovine Anaplasma Ab PK/P/S ---

94% vs ELISA

100% vs ELISA

 

Rabies Ag (Vzteklina, bovinní)
Herdscreen® Rabies Ag (Bovine) je kvalitativní test pro detekci antigenu vztekliny ve slinách a mozkovém homogenátu.
 
Katalogové
číslo
Název Vzorek Detekční
limit
Sensitivita Specificita
GDX63-2 Rabies Ag (Bovine) Sliny/10% mozkový homogenát 0,02 IU/ml 94% vs ELISA 100% vs ELISA

 

Anthrax Ag
Herdscreen® Anthrax Ag Bovine je test pro detekci antigenu Anthraxu v plné krvi, plazmě a séru.
 
Katalogové
číslo
Název Vzorek Detekční
limit
Sensitivita Specificita
GDX64-2 Anthrax Ag PK/P/S --- 93,1% vs ELISA 99,4% vs ELISA

 

Bovine Brucella/TB/FMD Combo (Bovinní brucelóza/tuberkulóza/slintavka a kulhavka)
Herdscreen® Bovine Brucella/TB/FMD Combo je kvalitativní multiparametrický test pro detekci protilátek proti Brucelle, TBC a slintavce a kulhavce v plné krvi, plazmě a séru.
 
Katalogové
číslo
Název Vzorek Detekční
limit
Sensitivita Specificita
GDX65-2

Bovine Brucella/TB/FMD Combo

1) Brucella

2) TB

3) FMD

1) PK/P/S

2) PK/P/S

3) PK/P/S

1) 120 IU/ml

2) ---

3) ---

1) 94,8% vs ELISA

2) 90,4% vs ELISA

3) 95,4% vs ELISA

1) 99,1% vs ELISA

2) 93,9% vs  ELISA

3) 100% ve ELISA

 

Bovine Rota Ag (Bovinní rotavirus)
Herdscreen® Bovine Rotavirus Ag je kvalitativní test pro detekci rotavirového antigenu ve stolici.
 
Katalogové
číslo
Název Vzorek Detekční
limit
Sensitivita Specificita
GDX66-2 Bovine Rotavirus Ag Stolice 101.9 TCID 50/ml 99% vs ELISA 98,6% vs ELISA

 

LEGENDA PK = plná krev, P = plasma, S = sérum

Webové stránky určeny pouze odborníkům

Webové stránky "APR" spol. s r.o. jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.
Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro nebo zdravotní služby poskytovat. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
  • odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené pro odborníky