Detekce a identifikace HLA a MICA protilátek

Technologie xMAP je momentálně nejcitlivější metodou, která detekuje i velmi nízké hladiny specifických HLA protilátek. Práh detekce hladin anti HLA protilátek je ve srovnání s CDC a ELISA testy výrazně nižší. Metoda využívá k detekci protilátek fluorescenčně značené polystyrenové kuličky potažené HLA antigeny I. a/nebo II. třídy, či MICA antigeny, které jsou vyrobené rekombinantní technologií a definované na úrovni alel. Kuličky obsahují dvě fluorescenční barvy (nakombinované v různém poměru) a tak je každá kulička s HLA antigeny na povrchu snadno identifikovatelná. Pokud se protilátka ze séra naváže na HLA antigen na povrchu kuličky, je detekována sekundární anti-lidskou IgG protilátkou značenou phycoerytrinem (PE).

Výslednou fluorescenci měříme pomocí dvoulaserového cytometru. Červený laser detekuje fluorescenční barvivo uvnitř kuličky a definuje, o jakou kuličku se konkrétně jedná, zelený laser excituje signál fluorescenčního barviva PE na sekundární protilátce, která detekuje IgG protilátky v séru pacienta, pokud jsou navázány na povrchu kuličky. 

Souprava LIFECODES C3d

V kombinaci s LIFECODES LSA™ Single Antigen je díky soupravě LIFECODES C3d možno detekovat HLA protilátky I. a II. třídy, které jsou schopny aktivovat komplement. 

„New findings now show that the presence of C3d-binding donor specific anti-HLA antibodies (DSAs) at the time of AMR strongly predicts kidney allograft loss and may enable accurate risk stratification of these patients.“ 

NATURE REVIEWS, NEPHROLOGY, VOLUME 10, OCTOBER 2014

 

Pro více informací o produktech se podívejte do našeho katalogu, nebo kontaktujte našeho produktového specialistu. 

Zkouška vyskakovací okno