NEO/Echo Reagenty

Katal. číslo

Název

Balení

Exspirace       

DIAGNOSTIKA PRO AB0 SYSTÉM

 

 

Monoklonální – pro aglutinační testy

 

 

0066001

immuClone Anti-A Galileo, IgM (klon Birma I)

10 ml

18-24 měsíců

0066080

immuClone Anti-A Galileo, IgM (klon Birma I)

10 x 10 ml

18-24 měsíců

5170011

NOVACLONE Anti-A Galileo, IgM (klon A98))

10 ml

18-24 měsíců

5170021

NOVACLONE Anti-A Galileo, IgM (klon A98))

10 x 10 ml

18-24 měsíců

 

 

 

 

0066002

immuClone Anti-B Galileo, IgM (klon LB2)

10 ml

18-24 měsíců

0066081

immuClone Anti-B Galileo, IgM (klon LB2)

10 x 10 ml

18-24 měsíců

5175011

NOVACLONE Anti-B Galileo, IgM (klon B84, B97)

10 ml

18-24 měsíců

5175021

NOVACLONE Anti-B Galileo, IgM (klon B84, B97)

10 x10 ml

18-24 měsíců

 

 

 

 

0066003

immuClone Anti-AB Galileo, IgM (klon Birma I, ES4, ES15)

10 ml

18-24 měsíců

0066082

immuClone Anti-AB Galileo, IgM (klon Birma I, ES4, ES15)

10 x10 ml

18-24 měsíců

5185011

NOVACLONE Anti AB Galileo,IgM (klon A98, B84, B97, AB125)

10 ml

18-24 měsíců

5185021

NOVACLONE Anti AB Galileo,IgM (klon A98, B84, B97, AB125)

10 x 10 ml

18-24 měsíců

 

 

 

 

0066005

immuClone Anti-H Galileo, IgM (klon 10934- C 11)

5 ml

18-24 měsíců

 

 

 

 

Lektiny – pro aglutinační test

 

 

0066004

Anti-A(1) (Lectin) Galileo

5 ml

18-24 měsíců

 

 

 

 

DIAGNOSTIKA PRO Rh SYSTÉM

 

 

Monoklonální – pro aglutinační testy

 

 

0066008

immuClone Anti-D rapid Galileo, IgM  

10 ml

18-24 měsíců

0066085

immuClone Anti-D rapid Galileo, IgM  

10 x 10 ml

18-24 měsíců

 

(klon RUM-1), detekuje epitop 6.1 Poskytuje reakci: DVI-.

 

 

0066009

immuClone Anti-D duo Galileo, IgM+IgG 

10 ml

18-24 měsíců

0066086

immuClone Anti-D duo Galileo, IgM+IgG 

10 x10 ml

18-24 měsíců

 

(IgM klon TH 28), detekuje epitop 6.4                                   (IgG klon MS26), detekuje epitop 9.1

 

 

 

V testu přímé aglutinace DVI-, DFR-. K detekci  velmi slabých weak D, variant D VI, DFR a dalších variant D je nutná AGH fáze.

 

 

0066036

NOVACLONE Anti-D Galileo, IgM+IgG  

10 ml

18-24 měsíců

0066037

NOVACLONE Anti-D Galileo, IgM+IgG 

10 x10 ml

18-24 měsíců

 

(IgM klon 175-2), detekuje epitop 6.1                                   (IgG klon D415 1E4)

 

 

 

V testu přímé aglutinace DVI-, DFR+, DHAR (R0Har)+, DBT+.

 

 

Monoklonální – pro aglutinační test

 

 

0066011

immuClone (1) Anti-C Galileo, IgM  (klon MS24)

10 ml

18-24 měsíců

0066012

immuClone (2) Anti-C Galile, IgM  (klon MS273)

10 ml

18-24 měsíců

 

 

 

 

0066013

immuClone (1) Anti-c Galile, IgM  (klon MS33)

10 ml

18-24 měsíců

0066014

immuClone (2) Anti-c Galileo, IgM  (klon MS35)

10 ml

18-24 měsíců

 

 

 

 

0066015

immuClone (1) Anti-E Galileo, IgM  (klon MS258, MS80)

10 ml

18-24 měsíců

0066016

immuClone (2) Anti-E Galileo, IgM  (klon MS12, MS260)

10 ml

18-24 měsíců

 

 

 

 

0066017

immuClone (1) Anti-e Galile, IgM  (klon MS16, MS21, MS63)

10 ml

18-24 měsíců

0066018

immuClone (2) Anti-e Galileo, IgM  (klon MS62, MS69)

10 ml

18-24 měsíců

 

 

 

 

0066019

immuClone Anti-C(w) Galileo, IgM  (klon MS110)

5 ml

18-24 měsíců

 

 

 

 

DIAGNOSTIKA PRO KELL SYSTÉM

 

 

Monoklonální – pro aglutinační testy 

 

 

0066020

immuClone Anti-K Galileo, IgM  (klon MS56)

10ml

18-24 měsíců

0066038

immuClone (2) Anti-K Automated IgM (klon AEK4)

5 ml

18-24 měsíců

 

DIAGNOSTIKA PRO MNS SYSTÉM

 

 

Monoklonální – pro aglutinační testy 

 

 

0066021

immuClone anti-M Galileo,IgM, murine, monoclonal (klonm-11H2)

5 ml

18-24 měsíců

0066022

immuClone Anti-N Automated IgM (klon 1422-C7)

5 ml

18-24 měsíců

0066428 Gamma-clone Anti-S (Monoclonal) IgM (klon MS-94) 5 ml 18-24 měsíců
0066429 Gamma-clone Anti-s (Monoclonal) IgM (klon P3BER) 5 ml 18-24 měsíců
       

 

OSTATNÍ SYSTÉMY

Polyklonální IgG – pouze pro Capture metodu

 

 

 

 

 

 

 KELL Systém

 

 

0004817

Gamma-clone Anti-k IgG (klon P3A118OL67)

5 ml

18-24 měsíců

 

 

 

 

DUFFY Systém

 

 

0066430

Gamma-clone Anti-Fy(a) IgG (klon P3TIM)

5 ml

18-24 měsíců

0004818

Gamma-clone Anti-Fy(b) IgM (klon SpA264LBg1)

 5 ml

18-24 měsíců

 

 

 

 

KIDD Systém

 

 

0066426

GammaClone Anti-Jk(a) (Monoclonal)

5 ml

18-24 měsíců

0066427

GammaClone Anti-Jk(b) (Monoclonal)

5 ml

18-24 měsíců

 

     

 

KONTROLNÍ  DIAGNOSTIKA

 

 

Pro diagnostika monoklonální

 

 

0066006

immuClone Rh-Hr Control Galileo

10 ml

18-24 měsíců

0066083

immuClone Rh-Hr Control Galileo

10 x 10 ml

18-24 měsíců

0066087

Monoclonal control

10 ml

18-24 měsíců

0066089

Monoclonal control

10 x 10 ml 18-24 měsíců

 

 

 

 

DIAGNOSTICKÉ ERYTROCYTY PRO VYŠETŘENÍ AGLUTININŮ

 

 

0002338

Referencells Kit A(1), A(2), B, 0

4 x 10 ml

4 týdny

0002345

Referencells Kit A(1), B

2 x 10 ml

4 týdny

Webové stránky určeny pouze odborníkům

Webové stránky "APR" spol. s r.o. jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.
Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro nebo zdravotní služby poskytovat. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
  • odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené pro odborníky