Galileo

Plně automatický imunohematologický analyzátor – Galileo

MĚŘENÉ PARAMETRY

 • flexibilní spektrum základních imunohematologických parametrů
 • kompletní vyšetření krevních skupin včetně Rh (variabilní konfigurace diagnostik)
 • vyšetření Dw/v, screening a identifikace erytrocytárních protilátek (3 samostatné identifikační panely)
 • vyšetření Rh fenotypu s jedním nebo více klony diagnostik
 • vyšetření antigenů Kell, Cw
 • zkouška kompatibility
 • přímý antiglobulinový test
 • vyšetření vzácných protilátek
 • detekce a identifikace trombocytárních protilátek
 • autokontrola
 • screening CMV a Syphilis

VÝKON A VLASTNOSTI ANALYZÁTORU

 • Kontrola potřebných diagnostik a materiálů pro zadané testy buď pomocí samostatně spuštěné analýzy provádějící vzájemnou křížovou zkoušku citlivosti jednotlivých diagnostik a správnou reakci s kontrolními krvinkami (u aglutinačních metod), nebo pozitivní a negativní kontrola v rámci každé dávky měření u metod pevné fáze.
 • Automatická kontrola potřebných diagnostik a materiálů pro zadané testy
 • Možnost zadávání nových vzorků, požadavků a diagnostik během činnosti přístroje, kontinuální přístup obsluhy k výsledkům či parametrům měření
 • Archivace a trasovatelnost použitých diagnostik, průběhu měření a zásahů obsluhy
 • Víceúrovňová práva obsluhy s identifikací a ochranou individuálním heslem
 • Zadávání požadavků ručně nebo z LIS.
 • Výkon (v závislosti na konfiguraci testů) 100 – 150 ABOD+SCP /hod.
 • Měření „po pacientech“ – současně různé analýzy pro daný vzorek

POUŽITÉ METODY

 • aglutinace na mikrotitračních destičkách, metody pevné fáze systém identifikace vzorků a

ZÁSOBNÍKY VZORKŮ A MATERIÁLU

 • volitelná konfigurace, možnost volitelná konfigurace, možnost průběžného doplňování, při standardní konfiguraci až 192 současně vložených vzorků, 12 zásobníků vzorků, každý na 16 zkumavek, zásobník pro diagnostika na 12 lahviček, možnost dalšího zásobníku diagnostik.

Zkouška vyskakovací okno