Genotypizace HLA systému metodami SSO a NGS

Produkty řady LIFECODES HLA Typing Kits – Rapid jsou určeny k DNA typizaci HLA alel metodou SSO. Většina metod, které jsou založeny na typizaci DNA, využívá proces PCR pouze jako amplifikační fázi k získání potřebné DNA. K odlišení rozličných alel je v procesu HLA typizace potřeba tzv. postamplifikační fáze.

Metoda Lifecodes SSO Rapid využívá k identifikaci alel sekvenčně specifické oligonukleotidy (SSO) vázané na fluorescenčně značené mikročástice. Tato metoda reverzní transkripce SSO pomocí typizačních souprav Lifecodes využívá homogenního muliplexového systému. Nejdříve je cílová DNA amplifikována (PCR) s využitím sekvenčně specifického primeru. PCR produkt je následně hybridizován s komplementárními DNA sondami, které jsou konjugovány s fluorescenčně značenými mikročásticemi. Detekce PCR produktu je možná díky streptavidinu konjugovaného s R-fykoerytrinem. Analyzátor založený na principu průtokové cytometrie Luminex® 100/200™ je následně schopen identifikovat fluorescenční intenzitu fykoerytrinu (PE) u každé mikročástice.

Typizační soupravy Lifecodes SSO Rapid jsou navrženy tak, aby bylo možné dosáhnout rozlišení co největšího počtu HLA alel a eliminovat tak počet nejednoznačných výsledků. 

Více informací o variantách souprav SSO-Rapid najdete v katalogu

 

 

NGS 

Představení metody NGS od společnosti Immucor >>

MIA FORA NGS FLEX HLA typizační souprava je jediným řešením sekvenování nové generace, která poskytuje úplné, flexibilní pokrytí a optimalizovaný laboratorní pracovní postup.

  • Od vzorku k sekvenování za <24 hodin
  • K dispozici varianty pro 5, 6, 9 a 11 genů
  • Upgradujte na výkonný software MIA FORA 3.0
  • Kompatibilní jak se servery Windows, tak Linux

MIA FORA nese v Evropské unii označení CE pro in vitro diagnostické použití. 

 

MIA FORA NGS FLEX nabízí nejrozsáhlejší pokrytí HLA genomu, zejména s ohledem na všechny lokusy DRB.

Komponenty soupravy 

Součástí souprav MIA FORA jsou všechna činidla potřebná pro PCR amplifikaci, přípravu činidel a sekvenování. Sady MIA FORA obsahují také adaptéry a magnetické kuličky. Kity jsou k dispozici v konfiguraci pro 5, 6, 9 a 11 genů.

Pracovní postup 

MIA FORA NGS FLEX poskytuje efektivní pracovní postup, který bere v potaz náročnost práce HLA laboratoře a je navržen tak, aby byla minimalizována doba práce laborantů.

  • Vzorky jsou poolovány před přípravou knihovny, což snižuje kroky pipetování z 576 na 72.
  • Validovaná automatizace zefektivňuje kroky před a po PCR.
  • Všechna činidla jsou obsažena v soupravě spolu s předem smíchaným master mixem, což eliminuje potřebu samostatných zdrojových komponent sestavy.

Celkový čas metody: <48 hodin

Celkový čas strávený v laboratoři: <6 hodin

 

Webové stránky určeny pouze odborníkům

Webové stránky "APR" spol. s r.o. jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.
Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro nebo zdravotní služby poskytovat. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
  • odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené pro odborníky