Diagnostika pro Rh systém

A n t i  -  D 

Monoklonální IgM pro test v solném prostředí

0007116

immuClone Anti-D fast, IgM

10 ml

18-24 měsíců

0007126

 

 

immuClone Anti-D fast, IgM 

10 x 10 ml

18-24 měsíců

(klon D175-2),  detekuje epitop 6.1

DVI-, DFR +, DHAR (R0 Har)+ , DBT+

 

 

0007117

immuClone Anti-D rapid, IgM  

10 ml

18-24 měsíců

0007127

immuClone Anti-D rapid, IgM  

10 x 10 ml

18-24 měsíců

 

(klon RUM-1), detekuje epitop 6.1 DVI-

 

 

Monoklonální IgM+IgG pro test v solném prostředí i AGH test

0006196

immuClone Anti-D duo, IgM+IgG 

10 ml

18-24 měsíců

0006199

immuClone Anti-D duo, IgM+IgG 

(IgM klon TH 28), detekuje epitop 6.4                                            (IgG klon MS26), detekuje epitop 9.1

10 x10 ml

18-24 měsíců

 

V testu přímé aglutinace DVI-, DFR-. K detekci  velmi slabých weak D, variant D VI, DFR a dalších variant D je nutná AGH fáze.

 

 

5350012

NOVACLONE Anti-D, IgM+IgG  

10 ml

18-24 měsíců

5350022

NOVACLONE Anti-D, IgM+IgG 

(IgM klon D175-2), detekuje epitop 6.1                                           (IgG klon D415 1E4)

10 x10 ml

18-24 měsíců

 

V testu přímé aglutinace DVI-, DFR+, DHAR (R0Har)+, DBT+. K detekci  velmi slabých weak D, variant DVI a dalších variant D je nutná AGH fáze.

 

 

Pro diagnostika monoklonální

0006720

immuClone Rh-Hr Control

10 ml

18-24 měsíců

0006721

immuClone Rh-Hr Control

10 x 10 ml

18-24 měsíců

0066087 Monoclonal control 10 ml 18-24 měsíců
0066089 Monoclonal control 10 x 10 ml 18-24 měsíců
         

 A n t i -  Cw, C, c, E, e    

Monoklonální IgM pro test v solném prostředí

0007603

immuClone Anti-C(w), IgM  (klon MS110)

5 ml

18-24 měsíců

 

 

 

 

 

 

 

 

0007206

immuClone (1) Anti-C, IgM  (klon MS24)

5 ml

18-24 měsíců

 

 

0007207

immuClone (2) Anti-C, IgM  (klonMS273)

5 ml

18-24 měsíců

 

 

 

 

 

 

 

 

0007306

immuClone (1) Anti-c, IgM  (klon MS33)

5 ml

18-24 měsíců

 

 

0007307

immuClone (2) Anti-c, IgM  (klon MS35)

5 ml

18-24 měsíců

 

 

 

 

 

 

 

 

0007406

immuClone (1) Anti-E, IgM  (klon MS258, MS80)

5 ml

18-24 měsíců

 

 

0007407

immuClone (2) Anti-E, IgM  (klon MS12, MS260)

5 ml

18-24 měsíců

 

 

 

 

 

 

 

 

0007506

immuClone (1) Anti-e, IgM  (klon MS16, MS221, MS63)

5 ml

18-24 měsíců

 

 

0007507

immuClone (2) Anti-e, IgM  (klon MS62, MS69)

5 ml

18-24 měsíců

 

 

                   

 

Webové stránky určeny pouze odborníkům

Webové stránky "APR" spol. s r.o. jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.
Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro nebo zdravotní služby poskytovat. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
  • odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené pro odborníky