Diagnostika pro Rh systém

A n t i  -  D 

Monoklonální IgM pro test v solném prostředí

0007116

immuClone Anti-D fast, IgM

10 ml

2 roky

0007126

 

 

immuClone Anti-D fast, IgM 

10 x 10 ml

2 roky

(klon D175-2),  detekuje epitop 6.1

DVI-, DFR +, DHAR (R0 Har)+ , DBT+

 

 

0007117

immuClone Anti-D rapid, IgM  

10 ml

2 roky

0007127

immuClone Anti-D rapid, IgM  

10 x 10 ml

2 roky

 

(klon RUM-1), detekuje epitop 6.1 DVI-

 

 

Monoklonální IgM+IgG pro test v solném prostředí I AGH test

0006196

immuClone Anti-D duo, IgM+IgG 

10 ml

2 roky

0006199

immuClone Anti-D duo, IgM+IgG 

(IgM klon TH 28), detekuje epitop 6.4                                            (IgG klon MS26), detekuje epitop 9.1

10 x10 ml

2 roky

 

V testu přímé aglutinace DVI-, DFR-. K detekci  velmi slabých weak D, variant D VI, DFR a dalších variant D je nutná AGH fáze.

 

 

5350012

NOVACLONE Anti-D, IgM+IgG  

10 ml

2 roky

5350022

NOVACLONE Anti-D, IgM+IgG 

(IgM klon D175-2), detekuje epitop 6.1                                           (IgG klon D415 1E4)

10 x10 ml

2 roky

 

V testu přímé aglutinace DVI-, DFR+, DHAR (R0Har)+, DBT+. K detekci  velmi slabých weak D, variant DVI a dalších variant D je nutná AGH fáze.

 

 

Pro diagnostika monoklonální

0006720

immuClone Rh-Hr Control

10 ml

2 roky

0006721

immuClone Rh-Hr Control

10 x 10 ml

2 roky

Monoklonální IgM+IgG pro test v solném prostředí i AGH test

0006820

immuClone Anti-CDE, IgM+IgG

10 ml

2 roky

0006821

immuClone Anti-CDE, IgM+IgG                                                 klony: MS24 (IgM Anti-C), MS201 (IgM Anti-D), MS80 (IgM Anti-E), MS26 (IgG Anti-D) 

10 x 10 ml

2 roky

 

V solném testu nedetekuje D VI, v AGH fázi deteduje D VI.

 

 

         

 A n t i -  Cw, C, c, E, e    

Monoklonální IgM pro test v solném prostředí

0007603

immuClone Anti-C(w), IgM  (klon MS110)

5 ml

2 roky

 

 

 

 

 

 

 

 

0007206

immuClone (1) Anti-C, IgM  (klon MS24)

5 ml

2 roky

 

 

0007216

immuClone (1) Anti-C, IgM  (klon MS24)

10 ml

2 roky

 

 

0007207

immuClone (2) Anti-C, IgM  (klonMS273)

5 ml

2 roky

 

 

0007217

immuClone (2) Anti-C, IgM  (klon MS273)

10 ml

2 roky

 

 

 

 

 

 

 

 

0007306

immuClone (1) Anti-c, IgM  (klon MS33)

5 ml

2 roky

 

 

0007316

immuClone (1) Anti-c, IgM  (klon MS33)

10 ml

2 roky

 

 

0007307

immuClone (2) Anti-c, IgM  (klon MS35)

5 ml

2 roky

 

 

0007317

immuClone (2) Anti-c, IgM  (klon MS35)

10 ml

2 roky

 

 

 

 

 

 

 

 

0007406

immuClone (1) Anti-E, IgM  (klon MS258, MS80)

5 ml

2 roky

 

 

0007416

immuClone (1) Anti-E, IgM  (klon MS258, MS80)

10ml

2 roky

 

 

0007407

immuClone (2) Anti-E, IgM  (klon MS12, MS260)

5 ml

2 roky

 

 

0007417

immuClone (2) Anti-E, IgM  (klon MS12, MS260)

10 ml

2 roky

 

 

 

 

 

 

 

 

0007506

immuClone (1) Anti-e, IgM  (klon MS16, MS221, MS63)

5 ml

2 roky

 

 

0007516

immuClone (1) Anti-e, IgM  (klon MS16, MS221, MS63)

10 ml

2 roky

 

 

0007507

immuClone (2) Anti-e, IgM  (klon MS62, MS69)

5 ml

2 roky

 

 

0007517

immuClone (2) Anti-e, IgM  (klon MS62, MS69)

10 ml

2 roky

 

 

                   

 

Webové stránky určeny pouze odborníkům

Webové stránky "APR" spol. s r.o. jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.
Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro nebo zdravotní služby poskytovat. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
  • odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené pro odborníky