Detekce a identifikace HPA protilátek

Trombocyty exprimují polymorfní glykoproteiny,se mohou se stát cílem pro protilátkovou odpověď. Detekce těchto protilátek poskytuje klinickému lékaři možnost lépe vybrat kompatibilní krevní produkty a zlepšit tak péči o pacienty.

Produkty LIFECODES Pak - metoda ELISA

Produkty skupiny Pak pracují s dobře charakterizovanými glykoproteiny trombocytů, které jsou imobilizovany buď přímo a/nebo zachyceny monoklonálními protilátkami v jamkách mikrotitračních destiček. Dostupné formáty testů umožňují uživateli detekovat protilátky, které se vážou na glykoproteiny specifické pro trombocyty (IIb/IIIa, Ib/IX, Ia/IIa a IV) a HLA I. třídy.

Souprava PakAuto byla navržena tak, aby detekovala autoprotilátky vůči glykoproteinům pacientů. Tyto protilátky jsou uvolňovány z vlastních trombocytů pacienta nebo cirkulují v plazmě.

  • K dispozici jsou soupravy pro detekci allo a auto-protilátek trombocytů
  • Soupravy k odlišení HLA a HPA protilátek 
  • Soupravy jsou navrženy v různých formátech a umožňují tak maximální flexibilitu

Produkt LIFECODES Pak Lx

Tato souprava slouží k detekci a rozlišení IgG protilátek namířených proti antigenům HPA-1, HPA-2, HPA-3, HPA-4, HPA-5, GPIV a HLA I. třídy v lidském séru. 

Tato souprava je kompatibilní s technologií Luminex a umožňuje tak nejpřesnější stanovení anti-trombocytárních protilátek a odlišení od HLA protilátek. 

Více informací v našem katalogu

Webové stránky určeny pouze odborníkům

Webové stránky "APR" spol. s r.o. jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.
Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro nebo zdravotní služby poskytovat. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
  • odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené pro odborníky