Detekce a identifikace HPA protilátek

Trombocyty exprimují polymorfní glykoproteiny,se mohou se stát cílem pro protilátkovou odpověď. Detekce těchto protilátek poskytuje klinickému lékaři možnost lépe vybrat kompatibilní krevní produkty a zlepšit tak péči o pacienty.

Produkty LIFECODES Pak - metoda ELISA

Produkty skupiny Pak pracují s dobře charakterizovanými glykoproteiny trombocytů, které jsou imobilizovany buď přímo a/nebo zachyceny monoklonálními protilátkami v jamkách mikrotitračních destiček. Dostupné formáty testů umožňují uživateli detekovat protilátky, které se vážou na glykoproteiny specifické pro trombocyty (IIb/IIIa, Ib/IX, Ia/IIa a IV) a HLA I. třídy.

Souprava PakAuto byla navržena tak, aby detekovala autoprotilátky vůči glykoproteinům pacientů. Tyto protilátky jsou uvolňovány z vlastních trombocytů pacienta nebo cirkulují v plazmě.

  • K dispozici jsou soupravy pro detekci allo a auto-protilátek trombocytů
  • Soupravy k odlišení HLA a HPA protilátek 
  • Soupravy jsou navrženy v různých formátech a umožňují tak maximální flexibilitu

Produkt LIFECODES Pak Lx

Tato souprava slouží k detekci a rozlišení IgG protilátek namířených proti antigenům HPA-1, HPA-2, HPA-3, HPA-4, HPA-5, GPIV a HLA I. třídy v lidském séru. 

Tato souprava je kompatibilní s technologií Luminex a umožňuje tak nejpřesnější stanovení anti-trombocytárních protilátek a odlišení od HLA protilátek. 

Více informací v našem katalogu

Zkouška vyskakovací okno