LIFECODES PF4 Family Products

 

Kat. číslo

Název produktu

Balení

HAT 13G

LIFECODES PF4 IgG (13)

13 testů

HAT 45G

LIFECODES PF4 IgG (45)

45 testů

X- HAT 13G

LIFECODES PF4 Enhanced (13) 

13 testů

X- HAT 45G

LIFECODES PF4 Enhanced (45) 

45 testů

 

HAT G- Produkt detekuje protilátky  proti destičkovými faktoru PF4 typu IgG, které vznikají při léčbě heparinem.

X-HAT G – Produkt detekuje protilátky typu IgG, IgA a IgM proti destičkovému faktoru, které vznikají při léčbě heparinem.

LIFECODES PF4 Enhanced a PF4 IgG detekují protilátky, které způsobují trombocytopenii indukovanou heparinem (HIT). 

Webové stránky určeny pouze odborníkům

Webové stránky "APR" spol. s r.o. jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.
Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro nebo zdravotní služby poskytovat. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
  • odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené pro odborníky