Diagnostika pro kontrolu kvality

 

 

Diagnostické erytrocyty pro kontrolu AGH testů (IgG senzibilizované erys)

 

 

0002224

Checkcell 

10 ml

4 týdny

0002225

Checkcell 

3 x 10 ml

4 týdny

0002226

Checkcell Weak

10 ml

4 týdny

0002227

Checkcell Weak

3 x 10 ml

4 týdny

 

Diagnostické erytrocyty pro kontrolu AGH

 

 

0007930

Complement Control Cells

3 ml

2 týdny

 

Slabě D pozitivní erytrocyty ke kontrolním účelům

 

 

0002995

Weak D Cells

 

5 ml

4 týdny

 

 

 

 

 

 

Diagnostika pro vnitřní denní kontrolu kvality reagentů

používaných k vyšetření AB0, Rh a screeningu protilátek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostika pro kontrolu kvality s delší exspirací:

 

 

0099301     

AB Serum, antibody free

5 ml

2 roky

0099430

Coombs Control Serum

10 ml

2 roky

 

Diagnostika pro kontrolu kvality s krátkou exspirací:

 

 

0002410

 

 

cor QC

(obsahuje 11,5 ml  2-4% suspenze erys AB,D+  a 11,5 ml směsi protilátek

anti-A, anti-B,  anti-D a anti-c) doporučujeme jako erys Rh- 0002342 Referencells A(2)

2 x 11,5 ml

 

 

4 týdny

 

 

0002417

cor QC – Extend

3 x5 ml

4 týdny

 

(obsahuje 5 ml  2-4% suspenze erys 0 Ccddee, 0 ccddEe a  0 D-, Kell+)

 

 

 

0066090

WBcorQC (2x 4 zkumavky) vzorky plné krve pro denní kontrolu kvality – pro manuální i automatizovaný systém imunohematologických laboratoří.

(Zkumavka 1) A Rh (D) Pos, CCee, K+ erytrocyty s protilátkami anti-B a anti-c v diluentu

(Zkumavka 2) B Rh (D) Neg, ccee, K- erytrocyty s protilátkami anti-A a anti-D v diluentu

(Zkumavka 3) O Rh (D) Pos, ccEE, K- erytrocyty s protilátkami anti-A a anti-B v diluentu

(Zkumavka 4) O Rh (D) Pos, CcEe, K- erytrocyty s protilátkami anti-A a anti-B v diluentu

Pozn: Lze rozdělit na 2x1 sadu po 4x4,5 ml

 

2 sady po 4x4,5 ml

3 týdny