Diagnostika pro kontrolu kvality

 

 

Diagnostické erytrocyty pro kontrolu AGH testů (IgG senzibilizované erys)

 

 

0002224

Checkcell 

10 ml

4 týdny

0002225

Checkcell 

3 x 10 ml

4 týdny

0002226

Checkcell Weak

10 ml

4 týdny

0002227

Checkcell Weak

3 x 10 ml

4 týdny

 

Diagnostické erytrocyty pro kontrolu AGH

 

 

0007930

Complement Control Cells

3 ml

2 týdny

 

Slabě D pozitivní erytrocyty ke kontrolním účelům

 

 

0002995

Weak D Cells

 

5 ml

4 týdny

 

 

 

 

 

 

Diagnostika pro vnitřní denní kontrolu kvality reagentů

používaných k vyšetření AB0, Rh a screeningu protilátek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostika pro kontrolu kvality s krátkou exspirací:

 

 

0002410

 

 

corQC Test System

(obsahuje 11,5 ml  2-4% suspenze erys AB,D+  a 11,5 ml směsi protilátek

anti-A, anti-B,  anti-D a anti-c)

2 x 11,5 ml

 

 

4 týdny

 

 

0002417

corQC  EXTEND 1,2 and 3

3 x5 ml

4 týdny

 

(obsahuje 5 ml  2-4% suspenze erys 0 Ccddee, 0 ccddEe a  0 D-, Kell+)

 

 

 

 

 

 

 

 

Zkouška vyskakovací okno