Diagnostika pro kontrolu kvality

 

 

Diagnostické erytrocyty pro kontrolu AGH testů (IgG senzibilizované erys)

 

 

0002224

Checkcell 

10 ml

4 týdny

0002225

Checkcell 

3 x 10 ml

4 týdny

0002226

Checkcell Weak

10 ml

4 týdny

0002227

Checkcell Weak

3 x 10 ml

4 týdny

 

Diagnostické erytrocyty pro kontrolu AGH

 

 

0007930

Complement Control Cells

3 ml

2 týdny

 

Slabě D pozitivní erytrocyty ke kontrolním účelům

 

 

0002995

Weak D Cells

5 ml

4 týdny

 

 

 

 

 

 

Diagnostika pro vnitřní denní kontrolu kvality reagentů

používaných k vyšetření AB0, Rh a screeningu protilátek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostika pro kontrolu kvality s krátkou exspirací:

 

 

0002410

 

 

corQC Test System

(obsahuje 11,5 ml  2-4% suspenze erys AB,D+  a 11,5 ml směsi protilátek

anti-A, anti-B,  anti-D a anti-c)

2 x 11,5 ml

 

 

4 týdny

 

 

0002417

corQC  EXTEND 1,2 and 3

3 x5 ml

4 týdny

 

(obsahuje 5 ml  2-4% suspenze erys 0 Ccddee, 0 ccddEe a  0 D-, Kell+)

 

 

 

 

 

 

 

 

Webové stránky určeny pouze odborníkům

Webové stránky "APR" spol. s r.o. jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.
Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro nebo zdravotní služby poskytovat. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
  • odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené pro odborníky