Diagnostika pro vzácné systémy

DUFFY SYSTÉM

Monoklonální IgG pro AGH test

Katalogové číslo Název                 Balení
0004816 Gamma-clone Anti-Fy(a) (Duffy a), (Monoclonal)     5 ml

 Monoklonální IgM pro test v solném prostředí

Katalogové číslo Název                 Balení
0004818 Gamma-clone Anti-Fy(b) (Duffy b), (Monoclonal)     5 ml

KIDD SYSTÉM

Monoklonální, lidské

Katalogové číslo Název Klon Balení
0004812 Gamma-clone Anti-Jka IgM MS15 5 ml
0004813 Gamma-clone Anti-Jkb IgM MS8 5 ml

LEWIS SYSTÉM

Monoklonální, myší

Katalogové číslo Název Klon Balení
0004861 Gamma-clone Anti-Lea IgM GAMA701 5 ml
0004864 Gamma-clone Anti-Leb IgM GAMA704 5 ml

MNS SYSTÉM

Monoklonální, myší a lidské

Katalogové číslo Název Klon Balení
0009506 immuClone Anti-M IgM M-11H2 5 ml
0009605 immuClone Anti-N IgM 1422-C7 5 ml
0009905 immuClone Anti-S IgM MS94 5 ml
0009959 immuClone Anti-s IgM P3BER 5 ml

P SYSTÉM

Monoklonální, lidský

Katalogové číslo Název Klon Balení
0008150 immuClone Anti-P1 IgM P3NIL100 5 ml

COLTON SYSTÉM

Polyklonální, lidské

Katalogové číslo Název             Balení
0008307 Anti-Cob (Colton b)   2 ml

DIEGO SYSTÉM

Polyklonální, lidské

Katalogové číslo Název             Balení
0099120 Anti-Wra (Wright a)   2 ml

 

Webové stránky určeny pouze odborníkům

Webové stránky "APR" spol. s r.o. jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.
Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro nebo zdravotní služby poskytovat. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
  • odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené pro odborníky