Diagnostika pro vzácné systémy

DUFFY SYSTÉM

Monoklonální, lidské a myší

0066430       Gamma-clone Anti-Fy(a) (Duffy a), (Monoclonal) (klon P3TIM)   5 ml    18-24 měsíců    

 Monoklonální, lidské

0004818         Gamma-clone Anti-Fy(b) (Duffy b), (Monoclonal) (klon SpA264LBg1)   5 ml     18-24 měsíců     

 

KIDD SYSTÉM

Monoklonální, lidské a myší

0066426          Gamma-clone Anti-Jk(a) IgM, (Kidd a) (klon MS15)                                     5 ml     

18-24 měsíců     

0066427          Gamma-clone Anti-Jk(b) IgM, (Kidd b) (klon MS8)                                      5 ml      18-24 měsíců     

 

LEWIS SYSTÉM

Monoklonální, myší

0004861        Gamma-clone Anti-Le(a) IgM  (klon GAMA701)                                    5 ml     

18-24 měsíců   

0004864        Gamma-clone Anti-Le(b) IgM  (klon GAMA704)                                     5 ml     

18-24 měsíců   

 

MNS SYSTÉM

Monoklonální, lidské a myší 

0009506  immuClone Anti-M IgM  (klon M-11H2)     5 ml                   18-24 měsíců
0009605  immuClone Anti-N IgM  (klon 1422-C7)     5 ml                   18-24 měsíců
0009905              immuClone Anti-S, IgM  (klon MS94) (vysoká specificita, vysoký titr)    5 ml                  

18-24 měsíců

0009959         immuClone Anti-s, IgM  (klon P3BER) (vysoká specificita, vysoký titr)                                    5 ml                   18-24 měsíců

Monoklonální, lidský

0008150     immuClone Anti-P(1) IgM (klon P3NIL100)                                 5 ml     18-24 měsíců 

 

DIEGO SYSTÉM

Polyklonální, lidské

0099120     Anti-Wr(a) (Wright a), IgM                                                            2 ml     18-24 měsíců 

 

 

Webové stránky určeny pouze odborníkům

Webové stránky "APR" spol. s r.o. jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.
Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro nebo zdravotní služby poskytovat. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
  • odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené pro odborníky