Genotypizace HPA

Stanovení HPA antigenu analýzou DNA

BioArray HPA BeadChip

• detekce 22 HPA v jednom testu

• diagnóza a management fetomaternální aloimunní trombocytopenie (FNAIT), potransfuzní purpury, refrakterity k trombocytům

• HPA BeadChip je dostupný ve 2 variantách                                    

               • formát 12x8                                                      

               • formát 1x96

 

Stanovení HPA antigenu metodou PCR

Souprava Thrombotype1 slouží k molekulárnímu stanovení antigenu HPA-1 metodou PCR. 

LIFECODES ThromboType1 nahrazuje serologické stanovení antigenů krevních destiček a doplňuje vyšetření při výběru kompatibilních krevních destiček pro aloimunizované příjemce. 

Pro více informací o těchto produktech kontaktujte našeho produktového specialistu. 

Zkouška vyskakovací okno