Genotypizace HPA

Stanovení HPA antigenu analýzou DNA

BioArray HPA BeadChip

• detekce 22 HPA v jednom testu

• diagnóza a management fetomaternální aloimunní trombocytopenie (FNAIT), potransfuzní purpury, refrakterity k trombocytům

• HPA BeadChip je dostupný ve 2 variantách                                    

               • formát 12x8                                                      

               • formát 1x96

 

Stanovení HPA antigenu metodou PCR

Souprava Thrombotype1 slouží k molekulárnímu stanovení antigenu HPA-1 metodou PCR. 

LIFECODES ThromboType1 nahrazuje serologické stanovení antigenů krevních destiček a doplňuje vyšetření při výběru kompatibilních krevních destiček pro aloimunizované příjemce. 

Pro více informací o těchto produktech kontaktujte našeho produktového specialistu. 

Webové stránky určeny pouze odborníkům

Webové stránky "APR" spol. s r.o. jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.
Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro nebo zdravotní služby poskytovat. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
  • odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené pro odborníky