Metoda pevné fáze „Capture“

Capture-R
Capture-P
Capture-CMV

Patentovaná technologie CAPTURE® je účinná a spolehlivá protilátková screeningová a identifikační technologie s osvědčenými výsledky.

S celou řadou testů a inovativních nástrojů pro usnadnění a automatizaci zkušebního procesu se Capture stává jediným logickým řešením, které zvýší ve vaší laboratoři produktivitu.

Přesnost
        Specifická technologie IgG detekuje klinicky významné protilátky
        Citlivost a specifičnost jsou vyšší než metody manuální nebo gelové
        Cílové reakční cíle eliminují subjektivitu
       

Všestrannost
        Spusťte jeden vzorek nebo celou dávku
        Manuální, poloautomatické a plně automatizované škálovatelné řešení Echo®, Galileo® a Galileo NEO®
        Široká škála testů využívá stejnou zkušební platformu

Webové stránky určeny pouze odborníkům

Webové stránky "APR" spol. s r.o. jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.
Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro nebo zdravotní služby poskytovat. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
  • odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené pro odborníky