Speciální diagnostika

 

 

Eluční kity

 

 

0057316

RESt (Rabit Erythrocyte Stroma)

8 x 1 ml

18-24 měsíců

 

(odstranění chladových protilátek anti-I, anti-H, anti-IH a jejich identifikace)

 

 

 

 

 

 

0057319

W.A.R.M. (Warm Autoantibody Remove Medium) roztok sulfhydryl/enzymu

10 x 5 ml

18-24 měsíců

 

K odstranění tepelných autoprotilátek z vyš. erys před provedením tepelné autoadsorpce.

 

 

 

Srovnáním výsledků W.A.R.M adsorbovaného séra s výsledky dosaženými testováním neadsorbovaného séra zpravidla stačí k potvrzení tepelných autoprotilátek a k detekci a identifikaci všech dalších aloprotilátek, které mohou také být přítomny. Erytrocyty ošetřené reagentem W.A.R.M.

 

 

 

vykazují zesílení Rh antigenů a na druhé straně destrukci nebo změnu antigenů, citlivých na působení enzymu (Fya, Fyb, M, N, Xga, atd.).Obdobně jsou denaturovány antigeny Kell systému (kromě:  Kx zesiluje, Km beze změny), dále  Lw, Sc, Yt, In, Knops, Gregory a JMH.

 

 

 

Denaturací některých antigenů je eliminována možnost jejich autoadsorpce.

 

 

 

V návodu je uvedeno, že autoadsorbované sérum pacienta není vhodné pro zkoušku kompatibility.

 

 

0007861

Gamma Elu-Kit II

kit

18-24 měsíců

 

(rychlá kyselá eluce protilátek ze senzibilizovaných erys, vhodné pro  typizaci protilátek v eluátu, erys po eluci nejsou vhodné k typování)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0007865

Gamma EGA Kit    (kyselý roztok EDTA/glycin)

kit

18-24 měsíců

 

(rychlá eluce protilátek ze senzibilizovaných erys – typizace erys za 5 minut,

 

 

 

při eluci dochází k inaktivaci antigenů systému Kell, Era a Bg na erys, eluát

 

 

 

není vhodný k typování protilátek)

 

 

 

 

 

 

0007890

Gamma – Quin   (chlorochin difosfátový roztok)

10 ml

18-24 měsíců

 

(eluce IgG protilátek ze senzibilizovaných erys – typizace erys za 2 hodiny,

 

 

 

autoabsorpce tepelných autoprotilátek, eluát není vhodný k vyš. protilátek)

 

 

 

 

 

 

 

Skupinové substance k vysycení a průkazu protilátek ze směsi

 

 

0007700

P1 Blood Group Substance

2 ml

18-24 měsíců

0007702

Lewis Blood Group Substance

2 ml

18-24 měsíců

 

 

 

 

            

Koncentrát trombocytů

 

 

0057320

H.P.C. (Human Platelet Concentrate)

10 x 1 ml

 

 

(odstranění HLA (Bg) aktivity ze séra nebo plazmy před vyšetřením protilátek)

 

 

 

 

 

Roztoky pro ředění a uchovávání erys

 

 

0005036

Red Blood Cell (RBC) Storage Solution

1 000 ml

18-24 měsíců

0005070

pHix (fosfátový pufr 100 x koncentr. pro nastavení pH fyziologického roztoku,

6 × 200 ml

18-24 měsíců

 

vhodný pro detekci protilátek metodou Capture i hemaglutinačními testy)

 

 

 

 

 

 

Webové stránky určeny pouze odborníkům

Webové stránky "APR" spol. s r.o. jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.
Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro nebo zdravotní služby poskytovat. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
  • odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené pro odborníky