Speciální diagnostika

 

Kat. číslo

Název

Balení

Exspirace

 

 

Diagnostika k průkazu fetomaternálního krvácení před aplikací Rh Ig

 

 

0007892

Fetal Bleed Screenig Test  (screeningové vyšetření)

kit

4 týdny

0098100

Kleihauer Kit  (kvantitativní vyšetření)

kit

2 roky

 

 

 

 

 

Eluční kity

 

 

0057316

RESt (Rabit Erythrocyte Stroma)

8 x 1 ml

2 roky

 

(odstranění chladových protilátek anti-I, anti-H, anti-IH a jejich identifikace)

 

 

 

 

 

 

0057319

W.A.R.M. (Warm Autoantibody Remove Medium) roztok sulfhydryl/enzymu

10 x 5 ml

2 roky

 

K odstranění tepelných autoprotilátek z vyš. erys před provedením tepelné autoadsorpce.

 

 

 

Srovnáním výsledků W.A.R.M adsorbovaného séra s výsledky dosaženými testováním neadsorbovaného séra zpravidla stačí k potvrzení tepelných autoprotilátek a k detekci a identifikaci všech dalších aloprotilátek, které mohou také být přítomny. Erytrocyty ošetřené reagentem W.A.R.M.

 

 

 

vykazují zesílení Rh antigenů a na druhé straně destrukci nebo změnu antigenů, citlivých na působení enzymu (Fya, Fyb, M, N, Xga, atd.).Obdobně jsou denaturovány antigeny Kell systému (kromě:  Kx zesiluje, Km beze změny), dále  Lw, Sc, Yt, In, Knops, Gregory a JMH.

 

 

 

Denaturací některých antigenů je eliminována možnost jejich autoadsorpce.

 

 

 

V návodu je uvedeno, že autoadsorbované sérum pacienta není vhodné pro zkoušku kompatibility.

 

 

0007861

Gamma Elu-Kit II

kit

2 roky

 

(rychlá kyselá eluce protilátek ze senzibilizovaných erys, vhodné pro  typizaci protilátek v eluátu, erys po eluci nejsou vhodné k typování)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0007865

Gamma EGA Kit    (kyselý roztok EDTA/glycin)

kit

2 roky

 

(rychlá eluce protilátek ze senzibilizovaných erys – typizace erys za 5 minut,

 

 

 

při eluci dochází k inaktivaci antigenů systému Kell, Era a Bg na erys, eluát

 

 

 

není vhodný k typování protilátek)

 

 

 

 

 

 

0007890

Gamma – Quin   (chlorochin difosfátový roztok)

10 ml

2 roky

 

(eluce IgG protilátek ze senzibilizovaných erys – typizace erys za 2 hodiny,

 

 

 

autoabsorpce tepelných autoprotilátek, eluát není vhodný k vyš. protilátek)

 

 

 

 

 

 

 

Skupinové substance k vysycení a průkazu protilátek ze směsi

 

 

0007700

P1 Blood Group Substance

2 ml

2 roky

0007702

Lewis Blood Group Substance

2 ml

2 roky

 

 

 

 

            

Koncentrát trombocytů

 

 

0057320

H.P.C. (Human Platelet Concentrate)

10 x 1 ml

 

 

(odstranění HLA (Bg) aktivity ze séra nebo plazmy před vyšetřením protilátek)

 

 

 

 

 

Roztoky pro ředění a uchovávání erys

 

 

0005036

Red Blood Cell (RBC) Storage Solution

1 000 ml

2 roky

0005070

pHix (fosfátový pufr 100 x koncentr. pro nastavení pH fyziologického roztoku,

6 × 200 ml

2 roky

 

vhodný pro detekci protilátek metodou Capture i hemaglutinačními testy)

 

 

 

 

 

 

Zkouška vyskakovací okno