Systém Optigen

Panelový test OPTIGEN® pro vyšetření specifických IgE

Společnost Minaris Medical America, Inc. vyvinula technologii nové generace -  in vitro panelový test OPTIGEN® pro vyšetření specifických IgE, který napomáhá klinickým lékařům včasné a rychlé diagnostice senzibilizace proti specifickým alergenům.

Výsledky in vitro panelového testu Optigen jsou přesné, spolehlivé a snadno reprodukovatelné a korelují s kožními testy i s jednotlivými vyšetřovacími systémy prokazujícími specifické IgE.

Kliničtí lékaři obdrží dle skladby jednotlivých Optigen panelů výsledky od 20 do 36 specifických IgE z minimálního množství séra.

Výjimečnost Optigenu spočívá v minimální spotřebě séra a zaručení včasné diagnostiky senzibilizace IgE. V neposlední řadě značně snižuje ekonomické náklady na vyšetření jednotlivých alergenů.
Součástí každého panelu jsou pozitivní a negativní kontroly, které zaručují správný laboratorní postup.

K dispozici je několik variant Optigen panelů:

20-alergenové: Universální, Inhalační, Potravinový a Atopy panel. Každý z nich obsahuje 20 alergenů + kontroly. Některé specifické IgE jsou i ve formě rekombinantních alergenů. 

30-alergenové: Inhalační, Potravinový, Mix panel. Každý z nich obsahuje 30 alergenů + kontroly. Některé specifické IgE  jsou i ve formě rekombinantních alergenů. 

 

 

Společnost Minaris Medical America, Inc. má ve svém portfoliu i 36-alergenové panely a další varianty 20-alergenových a 30-alergenových panelů. Pro více informací o jejich dostupnosti, prosím, kontaktujte našeho produktového specialistu.

Optigen je velice jednoduchá, tříkroková metoda s výsledky týž den, která vyžaduje minimální laboratorní zkušenosti. Poskytuje tzv. „walk-away“ čas, jež umožňuje pracovníkům laboratoře věnovat se dalším pracovním povinnostem.

ILUSTROVANÝ PROTOKOL OPTIGEN 

Webové stránky určeny pouze odborníkům

Webové stránky "APR" spol. s r.o. jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.
Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro nebo zdravotní služby poskytovat. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
  • odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené pro odborníky