Genotypizace KIR

LIFECODES KIR Genotypizace

LIFECODES KIR typizační soupravy využívají metodiku SSO k identifikaci KIR alel přítomných v PCR amplifikovaném vzorku.

„Natural killer“ buňky, neboli NK buňky, jsou lymfocyty vrozené imunity, které bojují proti infekci produkcí cytokinů a likvidací infikovaných buněk. Jejich funkční aktivita je regulována interakcí mezi jejich KIR receptory (KIR, killer cell immunoglobulin-like receptors) a HLA alelami třídy I, které jsou exprimovány na cílové buňce. NK buňky na svém povrchu mají více než jeden typ KIR receptorů a tyto receptory mohou být buď povahy inhibiční nebo aktivační.

V komplexu leukocytového receptoru (LRC) je umístěno 14 KIR genů a dva pseudogeny na chromozomu 19q13.4. Lidské NK buňky exprimují různé kombinace těchto 16 KIR genů se dvěma běžnými haplotypy: skupina A, která má více inhibičních receptorů a skupinu B, která má více aktivačních receptorů.

Webové stránky určeny pouze odborníkům

Webové stránky "APR" spol. s r.o. jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.
Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro nebo zdravotní služby poskytovat. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
  • odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené pro odborníky