Genotypizace KIR

LIFECODES KIR Genotypizace

LIFECODES KIR typizační soupravy využívají metodiku SSO k identifikaci KIR alel přítomných v PCR amplifikovaném vzorku.

„Natural killer“ buňky, neboli NK buňky, jsou lymfocyty vrozené imunity, které bojují proti infekci produkcí cytokinů a likvidací infikovaných buněk. Jejich funkční aktivita je regulována interakcí mezi jejich KIR receptory (KIR, killer cell immunoglobulin-like receptors) a HLA alelami třídy I, které jsou exprimovány na cílové buňce. NK buňky na svém povrchu mají více než jeden typ KIR receptorů a tyto receptory mohou být buď povahy inhibiční nebo aktivační.

V komplexu leukocytového receptoru (LRC) je umístěno 14 KIR genů a dva pseudogeny na chromozomu 19q13.4. Lidské NK buňky exprimují různé kombinace těchto 16 KIR genů se dvěma běžnými haplotypy: skupina A, která má více inhibičních receptorů a skupinu B, která má více aktivačních receptorů.

Zkouška vyskakovací okno