Imunohematologie

Immucor patří, již několik dekád,  mezi významné celosvětové výrobce diagnostik a přístrojové techniky v oboru transfuziologie a transplantologie.

 

Díky patentované technologie "Capture" – metoda pevné fáze – lze screening a identifikaci antierytrocytárních protilátek velmi snadno automatizovat a zároveň tato technologie zaručuje vysokou sensitivitu a specificitu.  

Od roku 2002 a 2010 byly na trh zavedeny plně automatizované přístroje Galileo Echo, navržené a uzpůsobené pro laboratoře střední a malé velikosti a Galileo NEO, pro laboratoře s vysokou produktivitou. Přístroje umožňují spuštění více testů a konfiguraci metod dle požadavků laboratoře, kontinuální přístup a disponují funkcí statim.

Od roku 2008, společnost zahrnula do svého portfolia obor molekulární imunohematologie získáním technologie BioArray Solutions, DNA typizace erytrocytů pro transfúzní účely.