Imunohematologie

Immucor patří, již několik dekád,  mezi významné celosvětové výrobce diagnostik a přístrojové techniky v oboru transfuziologie a transplantologie.

 

Díky patentované technologie "Capture" – metoda pevné fáze – lze screening a identifikaci antierytrocytárních protilátek velmi snadno automatizovat a zároveň tato technologie zaručuje vysokou sensitivitu a specificitu.  

V roce 2016 uvedla společnost Immucor na trh již svou pátou generaci plně automatického imunohematologického analyzátoru ECHO Lumena® navrženou a uzpůsobenou pro malé a střední laboratoře transfuzních oddělení a krevní banky a šestou generaci plně automatického imunohematologického analyzátoru NEO Iris™ pro velké laboratoře transfuzních oddělení a krevní banky. Analyzátory umožňují spouštění více testů a konfiguraci metod dle požadavků laboratoře, kontinuální přístup a disponují funkcí statim.

Od roku 2008, společnost zahrnula do svého portfolia obor molekulární imunohematologie získáním technologie BioArray Solutions, DNA typizace erytrocytů pro transfúzní účely.

 

Webové stránky určeny pouze odborníkům

Webové stránky "APR" spol. s r.o. jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.
Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro nebo zdravotní služby poskytovat. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
  • odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené pro odborníky