Rapid testy pro kočky

 
 
Rychlé Imunochromatografické testy proveditelné pouze v jenom kroku
Přesné Vysoká citlivost a výborná korelace s jinými testovacími metodami
Jednoduché Pouze jeden krok po odběru vzorků
Spolehlivé Spolehlivý výsledek do 10 minut umožní okamžité opatření - očkování/karanténa
Ekonomické 10 testů v soupravě
 
Dlouhá doba exspirace 24 měsíců.
Možnost skladování v širokém rozsahu teplot od +2°C do +30°C šetří místo v lednici.
 

Kompletní katolog Petscreen® Rapid Testů pro psy a kočky ke stažení zde.

Nabídka Single Rapid Testů pro kočky
 
Nabídka Kombinovaných Rapid Testů pro kočky

Feline Parvovirus Ag (FPV)
Petscreen® Feline Parvovirus Ag (FPV) je test na detekci antigenu Parvovirus ve stolici.
 
Katalogové
číslo
Název Vzorek Detekční
limit
Sensitivita Specificita
GDX31-1 Feline Parvovirus Ag (FPV) Stolice 0.5 HAU/ml 99,5% vs HA (hemaglutinace) 100% vs HA (hemaglutinace)
 
 
Feline Leukaemia Virus Ag (FeLV)
Petscreen® Feline Leukaemia Virus Ag (FeLV) je test na detekci antigenu viru kočičí leukózy v plné krvi, plazmě a séru.
 
Katalogové
číslo
Název Vzorek Detekční
limit
Sensitivita Specificita
GDX32-1 Feline Leukaemia Virus Ag (FeLV) PK/P/S 5ng/ml 94,5% vs izolace viru 98,9% vs izolace viru

 

Feline Immunodeficiency Virus Ab (FIV)
Petscreen® Feline Immunodeficiency Virus Ab (FIV) je test na detekci protilátek proti viru kočičího AIDS v plné krvi, plazmě a séru.
 
Katalogové
číslo
Název Vzorek Detekční
limit
Sensitivita Specificita
GDX33-1 Feline Immunodeficiency Virus Ab (FIV) PK/P/S --- 97,5% vs Western Blot 98,8% vs Western Blot

 

Feline Infectious Peritonitis Ab (FIP)
Petscreen® Feline Infectious Peritonitis Ab (FIP) je test na detekci infekční peritonitidy koček v plné krvi, plazmě a séru.
 
Katalogové
číslo
Název Vzorek Detekční
limit
Sensitivita Specificita
GDX34-1 Feline Infectious Peritonitis Ab (FIP) PK/P/S --- 95% vs ELISA 95,8% vs ELISA

 

Feline Toxoplasma Ab
Petscreen® Feline Toxoplasma Ab je test na detekci protilátek proti T. gondii v plné krvi, plazmě a séru.
 
Katalogové
číslo
Název Vzorek Detekční
limit
Sensitivita Specificita
GDX35-1 Feline Toxoplasma Ab PK/P/S --- 98% vs ELISA 100% vs ELISA

 

Feline Heartworm Ag (FHW)
Petscreen® Feline Heartworm Ag (FHW) je test na detekci antigenu Dirofilaria v plné krvi, plazmě a séru.
 
Katalogové
číslo
Název Vzorek Detekční
limit
Sensitivita Specificita
GDX36-1 Feline Heartworm Ag (FHW) PK/P/S 5ng/ml 98% vs ELISA 100% vs ELISA

 

FeLV-FIV Combo
Petscreen® FeLV-FIV COmbo je kombinovaný test na detekci antigenu viru kočičí leukózy a protilátek proti viru kočičího AIDS v plné krvi, plazmě a séru.
 
Katalogové
číslo
Název Vzorek Detekční
limit
Sensitivita Specificita
GDX37-1 FeLV PK/P/S 5ng/ml 94,5% vs izolace viru 98,9% vs izolace viru
FIV PK/P/S --- 97,5% vs Western Blot 98,8% vs Western Blot

 

Feline Panleukopenia Ag
Petscreen® Feline Panleukopenia Ag je test na detekci panleukopenie ve stolici.
 
Katalogové
číslo
Název Vzorek Detekční
limit
Sensitivita Specificita
GDX38-1 Feline Panleukopenia Ag Stolice 0.5 HAU/ml 97,05% vs PCR 98,06% vs PCR
 
 
Feline Coronavirus Ag (FCoV)
Petscreen® Feline Coronavirus Ag (FCoV) je test na detekci atigenu koronaviru ve stolici.
 
Katalogové
číslo
Název Vzorek Detekční
limit
Sensitivita Specificita
GDX39-1 Feline Coronavirus Ag (FCoV) Stolice 5.98 x 102 TCID50/ml 94% vs PCR 96,8% vs PCR

 

FIP-Toxo Combo
Petscreen® IP-Toxo Combo je kombinovaný test na detekci protilátek infekční peritonitiy koček a protilátek proti T. gondii v plné krvi, plazmě a séru.
 
Katalogové
číslo
Název Vzorek Detekční
limit
Sensitivita Specificita
GDX40-1 FIP PK/P/S --- 95% vs ELISA 95,8% vs ELISA
Toxo PK/P/S --- 98,8% vs ELISA 99% vs ELISA

 

 

LEGENDA PK = plná krev, P = plasma, S = sérum

Webové stránky určeny pouze odborníkům

Webové stránky "APR" spol. s r.o. jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.
Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro nebo zdravotní služby poskytovat. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
  • odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené pro odborníky