Rapid testy pro kočky

 
 
Rychlé Imunochromatografické testy proveditelné pouze v jenom kroku
Přesné Vysoká citlivost a výborná korelace s jinými testovacími metodami
Jednoduché Pouze jeden krok po odběru vzorků
Spolehlivé Spolehlivý výsledek do 10 minut umožní okamžité opatření - očkování/karanténa
Ekonomické 10 testů v soupravě při 1/2 combo testu a 5 testů při detekci 3/4 patogenů
 
Dlouhá doba exspirace 24 měsíců.
Možnost skladování v širokém rozsahu teplot od +2°C do +30°C šetří místo v lednici.
 

Kompletní katolog Petscreen® Rapid Testů pro psy a kočky ke stažení zde.

Nabídka Single Rapid Testů pro kočky
 
Nabídka Kombinovaných Rapid Testů pro kočky

Feline Parvovirus Ag (FPV) (také známý jako kočičí Panleukopenie) 
Petscreen® Feline Parvovirus Ag (FPV) je kvalitativní test pro detekci Parvoviru ve stolici.
 
Katalogové
číslo
Název Vzorek Detekční
limit
Sensitivita Specificita
GDX31-1 Feline Parvovirus Ag (FPV) Stolice 0.5 HAU/ml 99,5% vs ELISA 100% vs ELISA
 
 
Feline Leukaemia Virus Ag (FeLV)
Petscreen® Feline Leukaemia Virus Ag (FeLV) je kvalitativní test pro detekci antigenu viru kočičí leukémie v plné krvi, plazmě a séru.
 
Katalogové
číslo
Název Vzorek Detekční
limit
Sensitivita Specificita
GDX32-1 Feline Leukaemia Virus Ag (FeLV) PK/P/S 5ng/ml 94,5% vs ELISA 98,9% vs ELISA

 

Feline Immunodeficiency Virus Ab (FIV)
Petscreen® Feline Immunodeficiency Virus Ab (FIV) je kvalitativní test pro detekci protilátek proti viru kočičí AIDS v plné krvi, plazmě a séru.
 
Katalogové
číslo
Název Vzorek Detekční
limit
Sensitivita Specificita
GDX33-1 Feline Immunodeficiency Virus Ab (FIV) PK/P/S --- 97,5% vs ELISA 98,8% vs ELISA

 

Feline Infectious Peritonitis Ab (FIP)
Petscreen® Feline Peritonitis AB (FIP) je kvalitativní test pro detekci kočičích protilátek proti koronavirům v plné krvi, plazmě a séru.
 
Katalogové
číslo
Název Vzorek Detekční
limit
Sensitivita Specificita
GDX34-1 Feline Infectious Peritonitis Ab (FIP) PK/P/S --- 95% vs ELISA 95,8% vs ELISA

 

Feline Toxoplasma Ab
Petscreen® Feline Toxoplasma Ab je kvalitativní test pro detekci kočičích toxoplasmatických protilátek IgG a IgM v plné krvi, plazmě a séru.
 
Katalogové
číslo
Název Vzorek Detekční
limit
Sensitivita Specificita
GDX35-1 Feline Toxoplasma Ab PK/P/S --- 98% vs ELISA 100% vs ELISA

 

Feline Heartworm Ag (FHW)
Petscreen® Feline Heartworm Ag (FHW) je kvalitativní test pro detekci kočičího antigenu Heartworm v plné krvi, plazmě a séru.
 
Katalogové
číslo
Název Vzorek Detekční
limit
Sensitivita Specificita
GDX36-1 Feline Heartworm Ag (FHW) PK/P/S 5ng/ml 98% vs ELISA 100% vs ELISA

 

FeLV-FIV Combo
Petscreen® Feline FeLV-FIV Combo je kvalitativní kombinovaný test pro detekci antigenu FeLV a protilátek FIV v plné krvi, plazmě a séru.
 
Katalogové
číslo
Název Vzorek Detekční
limit
Sensitivita Specificita
GDX37-1 FeLV PK/P/S 5ng/ml 94,5% vs ELISA 98,9% vs ELISA
FIV PK/P/S --- 97,5% vs ELISA 98,8% vs ELISA

 

Feline Coronavirus Ag (FCoV)
Petscreen® Feline Coronavirus Ag (FCoV) je kvalitativní test pro detekci antigenu kočičího koronaviru ve stolici.
 
Katalogové
číslo
Název Vzorek Detekční
limit
Sensitivita Specificita
GDX39-1 Feline Coronavirus Ag (FCoV) Stolice 5.98 x 102 TCID50/ml 94% vs ELISA 96,8% vs ELISA

 

FIP-Toxo Combo
Petscreen® Feline FIP-Toxo Combo je kvalitativní kombinovaný test pro detekci protilátek FIP a Toxoplasma v plné krvi, plazmě a séru.
 
Katalogové
číslo
Název Vzorek Detekční
limit
Sensitivita Specificita
GDX40-1 FIP PK/P/S --- 95% vs ELISA 95,8% vs ELISA
Toxo PK/P/S --- 98% vs ELISA 100% vs ELISA

 

 

LEGENDA PK = plná krev, P = plasma, S = sérum

Webové stránky určeny pouze odborníkům

Webové stránky "APR" spol. s r.o. jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.
Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro nebo zdravotní služby poskytovat. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
  • odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené pro odborníky