Capture-CMV

 

Capture– CMV® se používá k detekci CMV IgG a IgM protilátek

Kat. číslo Výrobek Balení
0066206
0066216
Capture-CMV® Plate
Detekce protilátek IgG a IgM  proti CMV
96 testů
480 testů
0066238 Capture-CMV® Ready Indicator Cells
suspenze erytrocytů s navázanými anti- IgG a anti-IgM
11,5 ml
0006419
0006420
Capture® LISS
roztok s nízkou iontovou sílou
11,5 ml
10 x 11,5 ml
0066239 Capture-CMV® Control Set (Weak positive/Negative) 2 x 3 ml
0066298 Capture-CMV® Strong Positive Control 1 x 3 ml
0005070 pHix
fosfátový pufr 100 x koncentr. pro nastavení pH fyziologického roztoku, vhodný pro detekci protilátek metodou Capture
6 x 200 ml

Zkouška vyskakovací okno