Capture-CMV

 

Capture– CMV® se používá k detekci CMV IgG a IgM protilátek

Kat. číslo Výrobek Balení
0066206
0066216
Capture-CMV® Plate
Detekce protilátek IgG a IgM  proti CMV
96 testů
480 testů
0066238 Capture-CMV® Ready Indicator Cells
suspenze erytrocytů s navázanými anti- IgG a anti-IgM
11,5 ml
0006420 Capture® LISS
roztok s nízkou iontovou sílou
10 x 11,5 ml
0066239 Capture-CMV® Control Set (Weak positive/Negative) 2 x 3 ml
0066298 Capture-CMV® Strong Positive Control 1 x 3 ml
0005070 pHix
fosfátový pufr 100 x koncentr. pro nastavení pH fyziologického roztoku, vhodný pro detekci protilátek metodou Capture
6 x 200 ml

Webové stránky určeny pouze odborníkům

Webové stránky "APR" spol. s r.o. jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.
Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro nebo zdravotní služby poskytovat. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
  • odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené pro odborníky