Kontrolní materiál

V oblasti kontrolních materiálů spolupracujeme s firmou Bio-Techne, která je výhradním evropským zástupcem společnosti R&D Systems se sídlem v Minneapolis, USA. 

Bio-Techne                 

 

 

Poznámky:

Objednávky uvedených materiálů je možné řešit formou celoročních objednávek.
Objednávky mimo uvedené termíny budeme řešit individuálně.
Ke všem produktům poskytujeme české pracovní návody, které odpovídají požadavkům pro správnou laboratorní praxi
Pro přesnější určení vhodnosti požadovaného kontrolního materiálu pro daný přístroj je nutné použít samostatné tabulky, seznam přístrojů pod názvy je pouze orientační.

Důležité informace:

1.  Objednávky a případné změny v objednávce pro maximálně jedno balení zasílejte minimálně 5 týdnů před uvedeným datem dodávek
2.  Objednávky a změny pro více než jedno balení je nutné zaslat nejméně 3 měsíce předem.

Webové stránky určeny pouze odborníkům

Webové stránky "APR" spol. s r.o. jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.
Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro nebo zdravotní služby poskytovat. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
  • odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené pro odborníky