Galileo NEO

Plně automatický imunohematologický analyzátor - Galileo NEO

Čtvrtá generace plně automatických přístrojů pro krevní banky. Navržen pro vysokoobjemové laboratoře. NEO přináší nové funkce pro zvýšení každodenní efektivity.

Galileo NEO nabízí oproti Galileu následující vylepšení:

- STAT-imová prioritní funkce
- Větší flexibilita při manipulaci s reagenty
- Moduly nové generace: pipetor, promývačka, jednotka vkládání desek do centrifugy

 

Moduly NEA pracují nezávisle a paralelně, čímž zvyšují výkonnost pro vysokoobjemové laboratoře

(a)
Uživatelsky příjemné rozhranní založené na Windows, ovládané dotykovou obrazovkou
(b)
Lineární prostor vkládání vzorků a reagentů umožňující vložení až 224 vzorků
(c)
Duální pipetor pro současné paralelní zpracování vzorků a desek
(d)
Vež vkládání desek, modul promývačky, modul inkubátoru, reader analyzující obrázky
(e)
Modul centrifugy
(f)
Samostatný modul kapalin

Produktivita

Galileo NEO poskytuje nejvyšší průchodnost skupinových a screeningových vyšetření na trhu. Pravý spojitý přístup, umožňující uživateli kdykoliv vložit vzorky nebo diagnostika.

Výkonnost

NEO automatizuje patentovanou capture technologii Immucoru s klinicky prokázaným výkonem a strategií plné kontroly procesu, poskytující spolehlivé výsledky testů.

Flexibilita

Dynamický plánovač NEA spolu s prioritní STAT-imovou funkcí nabízí kvalitnější průchodnost provozu.

Široká nabídka testů

ABO/Rh Typování Screening protilátek
Weak D IgG Přímý antiglobulinový test
Rh Fenotypování IgG Křížový test
Kell Fenotypování Screening protilátek trombocytů
Zkouška kompatibility  
Screening antigenů  
Identifikace protilátek (primární panel, D pozitivní a D negativní panel)  

 

Webové stránky určeny pouze odborníkům

Webové stránky "APR" spol. s r.o. jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.
Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro nebo zdravotní služby poskytovat. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
  • odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené pro odborníky