Galileo NEO

Plně automatický imunohematologický analyzátor - Galileo NEO

Čtvrtá generace plně automatických přístrojů pro krevní banky. Navržen pro vysokoobjemové laboratoře. NEO přináší nové funkce pro zvýšení každodenní efektivity.

Galileo NEO nabízí oproti Galileu následující vylepšení:

- STAT-imová prioritní funkce
- Větší flexibilita při manipulaci s reagenty
- Moduly nové generace: pipetor, promývačka, jednotka vkládání desek do centrifugy

 

Moduly NEA pracují nezávisle a paralelně, čímž zvyšují výkonnost pro vysokoobjemové laboratoře

(a)
Uživatelsky příjemné rozhranní založené na Windows, ovládané dotykovou obrazovkou
(b)
Lineární prostor vkládání vzorků a reagentů umožňující vložení až 224 vzorků
(c)
Duální pipetor pro současné paralelní zpracování vzorků a desek
(d)
Vež vkládání desek, modul promývačky, modul inkubátoru, reader analyzující obrázky
(e)
Modul centrifugy
(f)
Samostatný modul kapalin

Produktivita

Galileo NEO poskytuje nejvyšší průchodnost skupinových a screeningových vyšetření na trhu. Pravý spojitý přístup, umožňující uživateli kdykoliv vložit vzorky nebo diagnostika.

Výkonnost

NEO automatizuje patentovanou capture technologii Immucoru s klinicky prokázaným výkonem a strategií plné kontroly procesu, poskytující spolehlivé výsledky testů.

Flexibilita

Dynamický plánovač NEA spolu s prioritní STAT-imovou funkcí nabízí kvalitnější průchodnost provozu.

Široká nabídka testů

ABO/Rh Typování Screening protilátek
Weak D IgG Přímý antiglobulinový test
Rh Fenotypování IgG Křížový test
Kell Fenotypování Screening protilátek trombocytů
Zkouška kompatibility  
Screening antigenů  
Identifikace protilátek (primární panel, D pozitivní a D negativní panel)  

 

Zkouška vyskakovací okno