Diagnostika pro Kell systém

 

MONOKLONÁLNÍ 

 

 

Kat. číslo Název Balení  Exspirace

0008016

immuClone (1) Anti-K (Kell), IgM  (klon MS56)

5 ml

18-24 měsíců

0008014

immuClone (2) Anti-K (Kell), IgM  (klon AEK4 )

5 ml

18-24 měsíců

0004817

Anti-k (Cellano) Monoclonal

5 ml

18-24 měsíců

       

 

POLYKLONÁLNÍ

 

 

0007540

Anti-Kp(a) (Penney), Coombs reactive

2 ml

18-24 měsíců

0007550

Anti-Kp(b) (Rautenberg), Coombs reactive

2 ml

18-24 měsíců

 

 

Webové stránky určeny pouze odborníkům

Webové stránky "APR" spol. s r.o. jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.
Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro nebo zdravotní služby poskytovat. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
  • odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené pro odborníky