Přístrojová technika

Luminex® 100/200™

O přístroji

Systém Luminex® 100/200™ je flexibilní analyzátor fungující na principu průtokové cytometrie.

Systém multiplex umožňuje simultánní měření až 100 analytů v jedné jamce s využitím minimálního objemu vzorku.

Systém Luminex® 100/200™  je kombinací tří xMAP® technologií:

  1. mikrokuličky - fluorescenčně značené polystyrenové kuličky, které fungují současně jako nosič a identifikátor
  2. samotný přístroj založený na principu průtokové cytometrie - analyzátor kombinuje klíčové xMAP komponenty - optiku, fluidiku, vysokorychlostní digitální procesor
  3. software xPONENT®, který slouží ke sběru dat a jejich analýze

 

Výhody technologie xMAP®:

• Rychlost/high throughput - protože každá kulička slouží jako individuální test,  je možno provádět a analyzovat velké množství různých biotestů současně

• Univerzálnost - systém založený na technologii xMAP® najde využití v několika odlišných biologických aplikacích, včetně detekce nukleových kyselin a vazby antigen-protilátka, detekce enzymů, vazeb receptor-ligand a dalších proteinových interakcí

• Flexibilita - technologie xMAP může být přizpůsobena pro specifické potřeby uživatele nebo pravidelně aktualizována tím, že se konjuguje další specifická sonda k jedinečné barevně značené mikrokuličce

• Přesnost - technologie xMAP generuje real-time analýzu a je schopna přesné kvantifikace biologických interakcí

• Reprodukovatelnost - výroba velkého objemu Xmap mikročástic v rámci jednoho lotu zajišťuje standardizaci testu

Videopředstavení technologie xMAP®               

 

O výrobci

Luminex® Corporation vyvíjí a vyrábí inovativní xMAP® technologie s aplikacemi v celém odvětví přírodních věd a klinické diagnostice. Otevřená architektura Xmap Technology umožňuje vykonávat biologické testování metodou multiplexu. Zkracuje se doba trvání, práce a náklady ve srovnání s tradičními metodami.

Systémy využívající technologii Xmap provádí diskrétní biologická testování na povrchu barevně označených kuliček známých jako mikrokuličky, které jsou pak čteny kompaktním analyzátorem. Použitím více laserů a vysokorychlostních digitálních procesorů, je stroj schopen zanalyzovat výsledky tak, že detekuje širokou paletu barev na každé jednotlivé mikrokuličce.

 

 

Zkouška vyskakovací okno