Přístrojová technika

Luminex® 100/200™

O přístroji

Systém Luminex® 100/200™ je flexibilní analyzátor fungující na principu průtokové cytometrie.

Systém multiplex umožňuje simultánní měření až 100 analytů v jedné jamce s využitím minimálního objemu vzorku.

Systém Luminex® 100/200™  je kombinací tří xMAP® technologií:

  1. mikrokuličky - fluorescenčně značené polystyrenové kuličky, které fungují současně jako nosič a identifikátor
  2. samotný přístroj založený na principu průtokové cytometrie - analyzátor kombinuje klíčové xMAP komponenty - optiku, fluidiku, vysokorychlostní digitální procesor
  3. software xPONENT®, který slouží ke sběru dat a jejich analýze

 

Výhody technologie xMAP®:

• Rychlost/high throughput - protože každá kulička slouží jako individuální test,  je možno provádět a analyzovat velké množství různých biotestů současně

• Univerzálnost - systém založený na technologii xMAP® najde využití v několika odlišných biologických aplikacích, včetně detekce nukleových kyselin a vazby antigen-protilátka, detekce enzymů, vazeb receptor-ligand a dalších proteinových interakcí

• Flexibilita - technologie xMAP může být přizpůsobena pro specifické potřeby uživatele nebo pravidelně aktualizována tím, že se konjuguje další specifická sonda k jedinečné barevně značené mikrokuličce

• Přesnost - technologie xMAP generuje real-time analýzu a je schopna přesné kvantifikace biologických interakcí

• Reprodukovatelnost - výroba velkého objemu Xmap mikročástic v rámci jednoho lotu zajišťuje standardizaci testu

Videopředstavení technologie xMAP®               

 

O výrobci

Luminex® Corporation vyvíjí a vyrábí inovativní xMAP® technologie s aplikacemi v celém odvětví přírodních věd a klinické diagnostice. Otevřená architektura Xmap Technology umožňuje vykonávat biologické testování metodou multiplexu. Zkracuje se doba trvání, práce a náklady ve srovnání s tradičními metodami.

Systémy využívající technologii Xmap provádí diskrétní biologická testování na povrchu barevně označených kuliček známých jako mikrokuličky, které jsou pak čteny kompaktním analyzátorem. Použitím více laserů a vysokorychlostních digitálních procesorů, je stroj schopen zanalyzovat výsledky tak, že detekuje širokou paletu barev na každé jednotlivé mikrokuličce.

 

 

Webové stránky určeny pouze odborníkům

Webové stránky "APR" spol. s r.o. jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.
Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro nebo zdravotní služby poskytovat. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
  • odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené pro odborníky