Přístroje - uzavřený systém

Genesig

Přístroje genesig q16 a q32 s uzavřenou platformou jsou určeny pro detekční soupravy genesig Easy. V nabídce výrobce je více než 550 detekčních souprav genesig Easy v oblasti humánní, veterinární, potravinářské, vodohospodářské, zemědělské.a dalších.

 

Genesig q16 Real - time PCR

 • Rychlé a snadné použití
 • Určeno pro diagnostiku 14 vzorků + 2 kontroly (NK a PK)
 • Automatizovaná analýza dat
 • Malý a přenosný přístroj – 12 cm půdorysná plocha
 • Design přístroje – několik barev na výběr

 

Genesig q32 Real – time PCR

 • Rychlé a snadné použití
 • Určeno pro diagnostiku 30 vzorků + 2 kontroly (NK + PK)
 • Rychlá analýza DNA a RNA za méně než 60 minut
 • Automatizovaná analýza dat
 • Malý a robustní přístroj                                                      

Webové stránky určeny pouze odborníkům

Webové stránky "APR" spol. s r.o. jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.
Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro nebo zdravotní služby poskytovat. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
 • odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.
 • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.
 • se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené pro odborníky