Rapid testy pro drůbež

 
 
Rychlé Imunochromatografické testy proveditelné pouze v jenom kroku
Přesné Vysoká citlivost a výborná korelace s jinými testovacími metodami
Jednoduché Pouze jeden krok po odběru vzorků
Spolehlivé Spolehlivý výsledek do 10 minut umožní okamžité opatření - očkování/karanténa
Ekonomické 10 testů v soupravě
 
Dlouhá doba exspirace 24 měsíců.
Možnost skladování v širokém rozsahu teplot od +2°C do +30°C šetří místo v lednici.
 

Kompletní katolog HerdscreenTM Rapid Testů pro skot, hospodářská zvířata a drůbež ke stažení zde.

Nabídka Single Rapid Testů pro drůbež

NDV Ab (Newcastelská nemoc)
HerdscreenTM NDV Ab je test na detekci protilátek proti antigenu viru newcastelské nemoci v plné krvi, plazmě a séru ptáků.
 
Katalogové
číslo
Název Vzorek Detekční
limit
Sensitivita Specificita
GDX81-2 NDV Ab PK/P/S --- 96,4% vs komerční ELISA 100% vs komerční ELISA
 
 
REO Ab (Reovirus)
HerdscreenTM REO je test na detekci protilátek proti antigenu Reoviru v plné krvi, plazmě a sérů ptáků.
 
Katalogové
číslo
Název Vzorek Detekční
limit
Sensitivita Specificita
GDX82-2 REO Ab PK/P/S --- 95% vs ELISA 93% vs ELISA

 

AIV Type A (Ptačí chřipka)
HerdscreenTM AIV Type A je test na detekci viru ptačí chřipky typu A v kloakálních sekretech a tracheálních stěrech.
 
Katalogové
číslo
Název Vzorek Detekční
limit
Sensitivita Specificita
GDX83-2 AIV Type A Kloakální sekret/tracheální stěr 0.13 HAU 96,4% vs ELISA 100% vs ELISA

 

AIV H5 Ag (Ptačí chřipka)
HerdscreenTM AIV H5 Ag je test na detekci antigenu viru ptačí chřipky typu A, subtypu 5 v kloakálních sekretech a tracheálních stěrech.
 
Katalogové
číslo
Název Vzorek Detekční
limit
Sensitivita Specificita
GDX84-2 AIV H5 Ag Klokální sekret/tracheální stěr 10 5.5 EID50/ml 99,8% vs ELISA 100% vs ELISA

 

IBDV Ag (Busitida drůbeže)
HerdscreenTM IBDV Ab je test na detekci protilátek proti viru infekční bursitidy v plné krvi, plazmě a séru ptáků.
 
Katalogové
číslo
Název Vzorek Detekční
limit
Sensitivita Specificita
GDX85-2 IBDV Ab PK/P/S --- 99,5% vs komerční ELISA 94,6% vs komerční ELISA

 

NDV Ag (Newcastelská nemoc)
HerdscreenTM NDV Ag je test na detekci antigenu viru newcastelské nemoci v kloakálních sekretech a tracheálních stěrech.
 
Katalogové
číslo
Název Vzorek Detekční
limit
Sensitivita Specificita
GDX86-2 NDV Ag Kloakální sekret/tracheální stěr vysoký limit detekce 96,5% vs ELISA 99% vs ELISA

 

IBDV Ag (Bursitida drůbeže)
HerdscreenTM IBDV Ag je test na detekci viru infekční bursitidy in v kloakálních sekretech a tracheálních stěrech.
 
Katalogové
číslo
Název Vzorek Detekční
limit
Sensitivita Specificita
GDX87-2 IBDV Ag Kloakální sekret/tracheální stěr vysoký limit detekce 92,8% vs ELISA 96,5% vs ELISA

 

Marek's Ag (Markova nemoc)
HerdscreenTM Marek's Ag je test na detekci antigenu viru Markovy choroby v séru ptáků a sekretu kůže.
 
Katalogové
číslo
Název Vzorek Detekční
limit
Sensitivita Specificita
GDX88-2 Marek's Ag S/sekret kůže --- 95% vs ELISA 93% vs ELISA

 

LEGENDA PK = plná krev, P = plasma, S = sérum

Webové stránky určeny pouze odborníkům

Webové stránky "APR" spol. s r.o. jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.
Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro nebo zdravotní služby poskytovat. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
  • odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené pro odborníky