Antigenní test FlowFlex SARS-CoV-2 Rapid Test

FlowFlex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test
Rychlotest čínského výrobce ACON

 

Antigenní test značky FlowFlex se v nezávislé studii umístil z hlediska citlivosti na 1. místě, více informací zde.

 

Výhody tohoto testu

  • Výsledek testu za pouhých 15minut
  • Jednoduchý a snadný postup testu
  • Výtěr z nosu
  • Vysoká sensitivita 97,1% a specificita 99,6%

 

Charakteristika

  • In-vitro imunochromatografická metoda
  • Rychlý, kvalitativní test k detekci nukleokapsidového proteinového antigenu SARS-CoV-2
  • Tento antigenní test je schválený MZ ČR i pro samotestování laické veřejnosti.
  • Na tento test lze čerpat dotaci 60 Kč od zdravotních pojišťoven
 

 

Varianty balení

Kat. číslo

Název produktu Počet testů v balení

L031-11815

FlowFlex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test 25
L031-11845 FlowFlex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test 1

 

Postup testu

Úplná příbalová informace ke stažení pro L031-11815 a L031-11845

 

Popis

FlowFlex SARS-CoV-2 Ag je kvalitativní test založený na membránové imunochromatografické metodě k detekci nukleokapsidového proteinu antigenu SARS-CoV-2 ze vzorku výtěru z nosu člověka. Zpracovaný vzorek je přidán do testovací kazety, jsou-li ve vzorku přítomny antigeny SARS-CoV-2, v testovací kazetě proběhne reakce s protilátkami proti SARS-CoV-2 na předem navázaných částicích v testovacím stripu. Směs putuje kapilárním způsobem po membráně. Antigen-konjugátové komplexy migrují přes testovací strip k reakční části kde jsou zachyceny linií membrány s navázanou protilátkou. Výsledek testu se odečítá do 15 minut, interpretace výsledku proběhne na základě přítomnosti či nepřítomnosti viditelně zbarvené linie.

Na základě výjimky pro antigenní testy vydané MZČR podle § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb. lze testy FlowFlex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit používat pro sebetestování laickou veřejností. Schválení výjimky od MZ ČR ke stažení zde.

Upozornění pro odběratele: Odběratel má povinnost v rámci testování zajistit při pozitivitě antigenního testu provedeného laickou osobou bezprostřední informování poskytovatele zdravotních služeb za účelem provedení konfirmačního testu.

Upozornění pro laickou veřejnost: Přečtěte si pozorně příbalový leták a postupujte přesně pokynů. V případě pozitivity antigenního testu bezprostředně informujte poskytovatele zdravotních služeb za účelem provedení konfirmačního testu. Nepříznivou událost, ke které během používání výrobku dojde, hlaste Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.