Antigenní test FlowFlex SARS-CoV-2 Rapid Test

FlowFlex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test
Rychlotest čínského výrobce ACON

 

Antigenní test značky FlowFlex se v nezávislé studii umístil z hlediska citlivosti na 1. místě, více informací zde.

 

Výhody tohoto testu

  • Výsledek testu za pouhých 15minut
  • Jednoduchý a snadný postup testu
  • Výtěr z nosu
  • Vysoká sensitivita 97,1% a specificita 99,6%

 

Charakteristika

  • In-vitro imunochromatografická metoda
  • Rychlý, kvalitativní test k detekci nukleokapsidového proteinového antigenu SARS-CoV-2
  • Tento antigenní test je schválený MZ ČR i pro samotestování laické veřejnosti.
  • Na tento test lze čerpat dotaci 60 Kč od zdravotních pojišťoven
 

 

Varianty balení

Kat. číslo

Název produktu Počet testů v balení

L031-11815

FlowFlex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test 25
L031-11845 FlowFlex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test 1

 

Postup testu

Úplná příbalová informace ke stažení pro L031-11815 a L031-11845

 

Popis

FlowFlex SARS-CoV-2 Ag je kvalitativní test založený na membránové imunochromatografické metodě k detekci nukleokapsidového proteinu antigenu SARS-CoV-2 ze vzorku výtěru z nosu člověka. Zpracovaný vzorek je přidán do testovací kazety, jsou-li ve vzorku přítomny antigeny SARS-CoV-2, v testovací kazetě proběhne reakce s protilátkami proti SARS-CoV-2 na předem navázaných částicích v testovacím stripu. Směs putuje kapilárním způsobem po membráně. Antigen-konjugátové komplexy migrují přes testovací strip k reakční části kde jsou zachyceny linií membrány s navázanou protilátkou. Výsledek testu se odečítá do 15 minut, interpretace výsledku proběhne na základě přítomnosti či nepřítomnosti viditelně zbarvené linie.

Na základě výjimky pro antigenní testy vydané MZČR podle § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb. lze testy FlowFlex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit používat pro sebetestování laickou veřejností. Schválení výjimky od MZ ČR ke stažení zde.

Upozornění pro odběratele: Odběratel má povinnost v rámci testování zajistit při pozitivitě antigenního testu provedeného laickou osobou bezprostřední informování poskytovatele zdravotních služeb za účelem provedení konfirmačního testu.

Upozornění pro laickou veřejnost: Přečtěte si pozorně příbalový leták a postupujte přesně pokynů. V případě pozitivity antigenního testu bezprostředně informujte poskytovatele zdravotních služeb za účelem provedení konfirmačního testu. Nepříznivou událost, ke které během používání výrobku dojde, hlaste Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.

Zkouška vyskakovací okno