Antigenní test FlowFlex SARS-CoV-2 Rapid Test/Samotestování

Společnost "APR" spol. s r.o. ve spolupráci s rakouským výrobcem DIALAB nabízí následující produkty.
 
RYCHLOTEST čínského výrobce ACON
 
FlowFlex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test/Samotestování
 

Antigenní test značky FlowFlex se v nezávislé studii umístil z hlediska citlivosti na 1. místě, více informací zde.

Výhody tohoto testu

 • Výsledek testu za pouhých 15 minut
 • Jednoduchý a snadný postup testu
 • Výtěr z nosu
 • Vysoká sensitivita 97,1% a specificita 99,5%

Charakteristika

 • In-vitro imunochromatografická metoda
 • Rychlý, kvalitativní test k detekci nukleokapsidového proteinového antigenu SARS-CoV-2
 • Výtěr z nosu
 • In vitro diagnostický test, k SAMOTESTOVÁNÍ
 

 

Varianty balení

Kat. číslo

Název produktu Počet testů v balení
L031-118M5 FlowFlex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test/SAMOTESTOVÁNÍ 1
L031-118A5 FlowFlex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test/SAMOTESTOVÁNÍ 5
L031-118Q5 FlowFlex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test/SAMOTESTOVÁNÍ 25

 

Postup testu

Úplná příbalová informace ke stažení pro L031-118M5, L031-118A5 a L031-118Q5

 

Popis

FlowFlex SARS-CoV-2 Ag je kvalitativní test založený na membránové imunochromatografické metodě k detekci nukleokapsidového proteinu antigenu SARS-CoV-2 ze vzorku výtěru z nosu člověka. Zpracovaný vzorek je přidán do testovací kazety, jsou-li ve vzorku přítomny antigeny SARS-CoV-2, v testovací kazetě proběhne reakce s protilátkami proti SARS-CoV-2 na předem navázaných částicích v testovacím stripu. Směs putuje kapilárním způsobem po membráně. Antigen-konjugátové komplexy migrují přes testovací strip k reakční části kde jsou zachyceny linií membrány s navázanou protilátkou. Výsledek testu se odečítá do 15 minut, interpretace výsledku proběhne na základě přítomnosti či nepřítomnosti viditelně zbarvené linie.

 

 

Webové stránky určeny pouze odborníkům

Webové stránky "APR" spol. s r.o. jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.
Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro nebo zdravotní služby poskytovat. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
 • odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.
 • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.
 • se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené pro odborníky