NEO/Echo spotřební materiál

Kat. číslo

Název

Balení

Exspirace

0066056

Galileo System Liquid

10 x 500 ml

1 rok

0066058

Galileo Diluent

3 x 500 ml

1 rok

0066055

Galileo Diluent

10 x 500 ml

1 rok

04-008

Phosphate buffered saline concenntrate (PBSC)

10 x 400 ml

4 roky

SB02-250

Phosphate Buffered Sline Conc. (20x)

10 x 250 ml

2 roky

0066052

Specimen Diluent (Echo)

10  x 10 ml

1 rok

0066074

Stir ball dispenser (dávkovač kovových kuliček)

pro1 lahvičku

 

0066078

Rely+On PeraSafe (enzymový prášek k dekontaminaci analyzátorů)

1x 10ks

1 rok

Webové stránky určeny pouze odborníkům

Webové stránky "APR" spol. s r.o. jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.
Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro nebo zdravotní služby poskytovat. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
  • odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené pro odborníky